AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY:

Projekt NAWA: Polish-Slovak Bilateral Cooperation No. BPN/BSK/2023/1/00050/U/00001” (2024 – 2025) „Ultradźwiękowa i magnetyczna hipertermia jako metoda leczenia chorób związanych z amyloidami, Ultrasound- and Magnetic- induced Hyperthermia as a Treatment Modality for Amyloid-related Diseases” – kierownik projektu: Arkadiusz Józefczak
https://nawa.gov.pl/images/Aktualnosci/2023/Lista-wnioskow-finansowanych.pdf

Projekt NCN PRELUDIUM BIS 5    2023/50/O/ST3/00062 (2024–2028) „Magnetyczne tekstyle modyfikowane (nano)materiałami, Magneto-responsive textile modified by (nano)materials” – kierownik projektu: Arkadiusz Józefczak
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=598385

Projekt NCN PRELUDIUM BIS 1 2019/35/O/ST3/00503 (2020–2024) „Ultradźwiękowe badania magnetycznych emulsji Pickeringa, Ultrasound study of magnetic Pickering emulsions” – kierownik projektu: Arkadiusz Józefczak
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=463430

Projekt NCN OPUS 17 2019/33/B/ST5/00935 (2020–2023) „Wydajny sposób wytwarzania mikrościeżek o grubości pojedynczej cząstki oraz ich charakteryzacja i stosowalność, Efficient fabrication of single-particle-thick micropaths, their characterization and applicability” – kierownik projektu: Zbigniew Rozynek
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=446833

Projekt NCBiR „Applied Research” NOR/POLNOR/Hetman/0073/2019 (2021–2024) „ Healthy society towards optimal management of wind turbines’ noise” – kierownik projektu Anna Preis.
https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/Miedzynarodowe/norway/polnor/2019_Call/new_pl/POLNOR_Welfare__health_and_care_Lista_rankingowa_wnioskow__rekom._do_dofin.pdf


ZAKOŃCZONE PROJEKTY:

Projekt NCN PRELUDIUM 18 2019/35/N/ST5/00402 (2020–2022) „Wytwarzanie mikrokapsułek na bazie emulsji Pickeringa za pomocą magnetycznego nagrzewania i ich charakteryzacja, Formation of Pickering-emulsion-based microcapsules by using magnetic heating and their characterization” – kierownik projektu: Rafał Bielas
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=462702

Projekt NCN PRELUDIUM  18 2019/35/N/ST5/02821 (2020–2022) „Wywołane polem elektrycznym deformacja i ugniatanie uformowanych na kroplach niesferycznych otoczek z cząstek, Electric-field-induced deformation and crumpling of non-spherical particle shells formed on droplets” – kierownik projektu: Khobaib Khobaib
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=460462

Projekt NCN PRELUDIUM 13 2017/25/N/HS6/01164  (2018–2022) „Model oceny dokuczliwości różnych źródeł dźwięku występujących równocześnie” – kierownik projektu: Jan Felcyn
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=376497

Projekt NCN OPUS 9 2015/17/B/ST7/03566 (2016–2019) „Zastosowanie nanocząstek magnetycznych do poprawy efektywności hipertermii ultradźwiękowej” – kierownik projektu: Arkadiusz Józefczak
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=292642

Projekt NCN FUGA 4  2015/16/S/ST3/00470 (2015–2017) „Właściwości mechaniczne oraz niestabilność monowarstw i emulsji Pickeringa” – kierownik projektu: Zbigniew Rozynek
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=285407

Projekt NCN OPUS 10 2015/19/B/ST3/03055 (2016–2020) „Właściwości mechaniczne, specyficzne uwalnianie oraz ruchliwość łaciatych koloidosomów – nowej klasy struktur” – kierownik projektu: Zbigniew Rozynek
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=313575

Projekt NCN PRELUDIUM 14 2017/27/N/ST7/00201 (2018–2019)„Magnetyczno-ultradźwiękowe nagrzewanie przy zastosowaniu nanocząstek” – kierownik projektu: Katarzyna Kaczmarek
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=392234

Projekt NCN OPUS 2 2011/03/B/ST7/00194 (2012–2015)  „Ultradźwiękowe i cieplne badania biokompatybilnych cieczy magnetycznych ” – kierownik projektu: Arkadiusz Józefczak
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=168814

Projekt NCN OPUS 3 2012/05/B/HS6/03863 (2013–2016)  „Badanie wpływu treningu słuchowego na wybrane umiejętności słuchowe u dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku” – kierownik projektu: Ewa Skrodzka
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=183875

Projekt NCN OPUS 2 2011/03/B/HS6/03709 (2012–2015)  „Wpływ informacji wzrokowej na ocenę bodźców słuchowych w oparciu o eksperymenty psychofizyczne ” – kierownik projektu: Jędrzej Kociński
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=173635