Zmarła Pani prof. dr hab. Urszula Jorasz

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że w dniu 16 lipca 2021 roku zmarła

Prof. dr hab. Urszula Jorasz

Profesor Katedry Akustyki
Wydziału Fizyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

autorytet w obszarze psychoakustyki
wieloletni pracownik Katedry Akustyki.

Odeszła od nas osoba ogromnej dobroci, skromności, wrażliwości, wiedzy i kultury.
Wspaniały nauczyciel akademicki, ceniony wykładowca
i wychowawca wielu pokoleń akustyków.

Pani Profesor była wzorem rzetelnej postawy naukowej i pasji badawczej, realizowanej z oddaniem dla dobra naszego Uniwersytetu.
Wraz ze śmiercią Pani Profesor nauka polska i społeczność Uniwersytetu, Wydziału Fizyki oraz Katedry Akustyki poniosły wielką stratę.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 29 lipca 2021 r. o godz. 12.00
na cmentarzu Górczyńskim.

Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona tego samego dnia o godz. 10.30
w kościele p.w. św. Karola Boromeusza na os. Pod Lipami w Poznaniu.

Dziekan Wydziału Fizyki UAM
z Radą Dyscyplin Nauki Fizyczne i Astronomia
Kierownik Katedry Akustyki UAM
z pracownikami, doktorantami i studentami

Komentarze są wyłączone.