Wprowadzenie do pakietu Psychoacoustics

Ukazała się książka “Wprowadzenie do pakietu Psychoacoustics”
Autorzy: Aleksander P. Sęk oraz Brian C.J.Moore
Oprogramowanie PSYCHOACOUSTICS jest do pobrania na naszej stronie: LINK
Książka jest do kupienia tutaj: LINK
DOI: 10.14746/amup.9788323239321

Książka omawia podstawowe eksperymenty z zakresu nauki o słuchu i słyszeniu, które można prowadzić, używając komputera osobistego z kartą dźwiękową, bez korzystania ze specjalistycznej aparatury do generacji sygnałów akustycznych. Integralną częścią tej książki jest zestaw programów komputerowych dostępnych przez Internet, które umożliwiają prowadzenie podstawowych badań psychoakustycznych. Badania te obejmują wyznaczanie progów czułości słuchu, progów maskowania dowolnymi sygnałami, progów detekcji modulacji, przerw czasowych, progów dyskryminacji częstotliwości i natężenia, czy też dyskryminację międzyusznych różnic poziomów i częstotliwości dźwięków. Ponadto zestaw tych programów umożliwia wyznaczenie krzywych strojenia za pomocą tzw. szybkiej metody oraz analizę subtelnej struktury czasowej dźwięku w układzie słuchowym. Każdy z proponowanych w ramach tego programu eksperyment jest szczegółowo przedstawiony w kolejnych rozdziałach książki. Większość zaproponowanych badań oparta jest na metodzie dwualternatywnego wymuszonego wyboru, która została szeroko omówiona w jednym z pierwszych rozdziałów.

ENGLISH:
The book “Introduction to the Psychoacoustics package” has been published
Authors: Aleksander P. Sęk and Brian C.J.Moore
PSYCHOACOUSTICS software is available for download on our website: LINK
The book is available for purchase here: LINK
DOI: 10.14746/amup.9788323239321
Current research in the field of psychoacoustics is usually conducted using a computer to generate and present the stimuli and to collect the responses of the subject. However, writing the computer software to do this is time-consuming and requires technical expertise that is not possessed by many would-be researchers. Professor Aleksander Sek and Professor Brian Moore have developed a software package that makes it possible to set up and conduct a wide variety of experiments in psychoacoustics without the need for time-consuming programming or technical expertise. The only requirements are a personal computer (PC) with a good-quality sound card and a set of headphones. Parameters defining the stimuli and procedure are entered via boxes on the screen and drop-down menus. Possible experiments include measurement of the absolute threshold, simultaneous and forward masking (including notched-noise masking), comodulation masking release, intensity and frequency discrimination, amplitude-modulation and frequency-modulation detection and discrimination, gap detection, discrimination of interaural time and level differences, measurement of the binaural masking level difference, and measurement of sensitivity to monaural and binaural temporal fine structure. The software is intended to be useful both for researchers and for students who want to try psychoacoustic experiments for themselves, which can be very valuable in helping them gain a deeper understanding of auditory perception. This book provides a detailed description of how to use the software, including an initial calibration procedure. It provides the background for each type of experiment and gives step-by-step instructions for performing each type of experiment.

Komentarze są wyłączone.