Studia w Instytucie Akustyki

Studia stacjonarne I stopnia:
Akustyka: Protetyka Słuchu i Ochrona przed Hałasem
Reżyseria Dźwięku

Studia stacjonarne II stopnia:
Akustyka

Studia niestacjonarne I stopnia:
Akustyka: Protetyka Słuchu
Reżyseria Dźwięku

Sylabusy

Formularze do pobrania

Pomoc materialna dla studentów

Biuro Obsługi Studenta
mgr Małgorzata Stankowska
tel.: 61 829 5152
e-mail: masta@amu.edu.pl
dyżury dla studentów: sobota 9:00 – 12:00