Seminarium Katedry Akustyki mgr Anna Schelenz

Zapraszamy na seminarium Katedry Akustyki

we wtorek 11 maja 2021r. o godzinie 11.30.
Prelegent: mgr Anna Schelenz.
Afiliacja: Katedra Akustyki, Wydział Fizyki UAM.
Tytuł referatu:
Is Acoustic Change Complex an Objective Test of Cochlear Dead Region?

Seminarium odbędzie się w formie zdalnej.
Link do wydarzenia na MSTeams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3add787073378a451d831587ba89ca133d%40thread.tacv2/1620217562668?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%227881a253-5d77-4dc5-8dd6-709af1ba9411%22%7d

Streszczenie referatu:

Na seminarium przedstawione zostaną wyniki badań przeprowadzonych we współpracy z Uniwersytetem w Manchesterze nad obiektywizacją testu TEN, służącego do wykrywania martwych obszarów w ślimaku znajdującym się w uchu wewnętrznym. Głównym celem badań było znalezienie najlepszej metody służącej do wyznaczenia progu, powyżej którego u osoby badanej możliwe jest stwierdzenie występowania martwego obszaru. W dalszej kolejności skupiono się na porównaniu wyników uzyskanych przy różnych parametrach SNR (Signal to Noise Ratio) i różnych częstotliwościach bodźca. Prezentacja stanowi przegląd artykułu stworzonego na podstawie przeprowadzonych badań na Faculty of Biology, Medicine and Health w Manchesterze.

 

Komentarze są wyłączone.