Rok 2017

Artykuły z czasopism

  1. Füllgrabe Christian,Harland Andrew J.,Sęk Aleksander Piotr, Moore III Brady W.: Development of a method for determining binaural sensitivity to temporal fine structure, International Journal of Audiology, vol. 56, 2017, s. 926-935, DOI:10.1080/14992027.2017.1366078, 30 punktów, IF(1,759)
  2. Józefczak Arkadiusz Michał,Kaczmarek K.,Kubovčíková, Rozynek Zbigniew, Hornowski Tomasz: The effect of magnetic nanoparticles on the acoustic properties of tissue-mimicking agar-gel phantoms, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Elsevier BV * North-Holland, vol. 431, 2017, s. 172-175, DOI:10.1016/j.jmmm.2016.09.118, 30 punktów, IF(3,046)
  3. Kociński Jędrzej,Ozimek Edward:Logatome and sentence recognition related to acoustic parameters of enclosures, Archives of Acoustics, PAN, vol. 42, 2017, s. 385-394, DOI:10.1515/aoa-2017-0040, 20 punktów, IF(0,917)
  4. Makarewicz Rufin,Gołębiewski Roman:Sound power limits for industrial noise, Noise Control Engineering Journal, vol. 65, 2017, s. 560-564, DOI:10.3397/1/376569, 15 punktów, IF(0,613)
  5. Mania Przemysław,Fabisiak Ewa,Skrodzka Ewa Barbara: Investigation of Modal Behaviour of Resonance Spruce Wood Samples (Picea abies L.), Archives of Acoustics, PAN, vol. 42, 2017, s. 23-28, DOI:10.1515/aoa-2017-0003, 20 punktów, IF(0,917)
  6. Molcan M.,Petrenko V.I.,Avdeev M.V., Ivankov O., Garamus V.M., Skumiel Andrzej, Józefczak Arkadiusz Michał, Kubovcikova M., Kopcansky P., Timko M.: Structure characterization of the magnetosome solutions for hyperthermia study, Journal of Molecular Liquids, Elsevier BV, vol. 235, 2017, s. 11-16, DOI:10.1016/j.molliq.2016.12.054, 30 punktów, IF(4,513)
  7. Rozynek Zbigniew,Han Ming,Dutka Filip, Garstecki Piotr, Józefczak Arkadiusz Michał, Luijten Erik: Formation of printable granular and colloidal chains through capillary effects and dielectrophoresis, Nature Communications, vol. 8, 2017, DOI:10.1038/ncomms15255, 45 punktów, IF(12,353)

Rozdziały z monografii

  1. Józefczak Arkadiusz Michał,Kaczmarek Katarzyna:Wpływ nanocząstek magnetycznych na efektywność hipertermii ultradźwiękowej, W: Postępy Akustyki / Bismor Dariusz (red.), 2017, Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Górnośląski, ISBN 9788392166375, s. 33-42, 5 punktów
  2. Livschitz Jakob,Baksalary Joanna,Baksalary Oskar Maria, Wojciechowski Grzegorz, Panfil Szymon, Obmiński Piotr, Kwieciński Łukasz, Renk Rafał: ATENA – adjusting open test exchange standard to the space domain, W: Simulation and EGSE for space programmes (SESP 2017), 2017, 5 punktów

Komentarze są wyłączone.