Rok 2014

Artykuły z czasopism

 1. Borkowski Maciej,Skrodzka Ewa Barbara,Linde Bogumił J.: Comparison of single and dual-phase lock-in amplifiers for Photoacoustic spectroscopy, Instrumentation Science & Technology, vol. 42, 2014, s. 469-474, DOI:10.1080/10739149.2014.888671, 15 punktów, IF(0,539)
 2. Duerinck Tim,Skrodzka Ewa Barbara,Linde BogumiłJ.: Modal analysis of a trapezoidal violin built after the description of Félix Savart, Archives of Acoustics, PAN, vol. 39, 2014, s. 623-628, DOI:10.2478/aoa-2014-0067, 20 punktów, IF(0,565)
 3. Hornowski Tomasz,Józefczak Arkadiusz Michał,Skumiel Andrzej: Ultradźwieki jako narzędzie badań nanomateriałów, Postępy Fizyki, vol. 64, nr 3-6, 2014, s. 116-119
 4. Józefczak Arkadiusz Michał,Hornowski Tomasz,Závišová, Skumiel Andrzej, Kubovčíková M., Timko M.: Acoustic wave in a suspension of magnetic nanoparticle with sodium oleate coating, Journal of Nanoparticle Research, Springer Netherlands, vol. 16, 2014, DOI:10.1007/s11051-014-2271-z, 30 punktów, IF(2,184)
 5. Kasprzak C.,Skrodzka Ewa Barbara,Wiciak J.: The effect of wind turbine infrasound emission on subjectively rated activation level, Acta Physica Polonica A, Polish Academy of Sciences Institute of Physics, vol. 125, 2014, DOI:10.12693/APhysPolA.125.A-45, 15 punktów, IF(0,53)
 6. Makarewicz Rufin,Gałuszka Michał,Kokowski Piotr: Evaluation of aircraft noise measurements, Noise Control Engineering Journal, vol. 62, 2014, s. 83-89, DOI:10.3397/1/376208, 15 punktów, IF(0,227)
 7. Makarewicz Rufin,Gołbiewski Roman:The partially ensonified zone of wind turbine noise, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, vol. 132, 2014, s. 49-53, DOI:10.1016/j.jweia.2014.06.018, 40 punktów, IF(1,414)
 8. Makarewicz Rufin,Preis Anna,Skumiel Andrzej: Turbiny wiatrowe – źródła prądu elektrycznego i hałasu, Postępy Fizyki, vol. 64, 2014, s. 98-109
 9. Molcan Matus,Hashim Anezka,Kovac Jozef, Gojzewski Hubert, Skumiel Andrzej, Royer Francois, Jamon Damien, Kopcansky Peter, Timko Milan: Magnetosomes-Bacteriial magnetiic nanopartiicles, Communications , Vydavatelstvo Zilinskej Univerzity Edis, vol. 16, 2014, s. 26-32, 5 punktów
 10. Ozimek Edward,Wicher Andrzej Jerzy:Changes in distortion product otoacoustic emission caused by contralateral broadband noise, Archives of Acoustics, PAN, vol. 39, 2014, s. 125-138, DOI:10.2478/aoa-2014-0013, 20 punktów, IF(0,565)
 11. Sęk Aleksander Piotr,Kordus M.:Frequency discrimination for amplitude modulated sinusoidal signals at high carrier frequencies, Acta Physica Polonica A, Polish Academy of Sciences Institute of Physics, vol. 125, 2014, DOI:10.12693/APhysPolA.125.A-149, 15 punktów, IF(0,53)
 12. Sęk Aleksander Piotr,Kordus Monika:Frequency discrimination for amplitude modulated sinusoidal signals at high carrier frequencies., Acta Physica Polonica A, Polish Academy of Sciences Institute of Physics, vol. 125, nr 4A, 2014, A-149-A-154, 15 punktów, IF(0,53)
 13. Sęk Aleksander Piotr,Wicher Andrzej Jerzy:Psychofizyczne i fizyczne metody badań słuchu, Postępy Fizyki, vol. 64, 2014, s. 110-115
 14. Sęk Aleksander Piotr:Sweeping noise method for psychophysical tuning curves determination: Updated implementation on a PC, Proceedings of Forum Acusticum, vol. 2014-January, 2014
 15. Skrodzka Ewa Barbara:Dźwięki dla niewidomych, Postępy Fizyki, vol. 64, 2014, s.122-127
 16. Skrodzka Ewa Barbara,Linde BogumiłJ.,Krupa Antoni: Effect of bass bar tension on modal parameters of a violin’s top plate, Archives of Acoustics, PAN, vol. 39, 2014, s. 145-149, DOI:10.2478/aoa-2014-0015, 20 punktów, IF(0,565)
 17. Skrodzka Ewa Barbara:Tańczące skrzypce, czyli eksperymentalne badania ich drgań metodą analizy modalnej, Postępy Fizyki, vol. 64, 2014, s.120-121
 18. Skrodzka Ewa Barbara,Maciagowski M.,Furmann Anna: The concept of the auditory training for blind and visually impaired children and teenagers, Acta Physica Polonica A, Polish Academy of Sciences Institute of Physics, vol. 125, 2014, DOI:10.12693/APhysPolA.125.A-31, 15 punktów, IF(0,53)
 19. Tóthová,Kováč J.,Kopčanský P., Rajňák M., Paulovičová K., Timko M., Józefczak Arkadiusz Michał: Viscosity dependence of a magnetic fluid nanoparticles concentration, Acta Physica Polonica A, Polish Academy of Sciences Institute of Physics, vol. 126, 2014, s. 278-279, DOI:10.12693/APhysPolA.126.278, 15 punktów, IF(0,53)
 20. Wicher Andrzej Jerzy,Moore III Brady W.:Effect of broadband and narrowband contralateral noise on psychophysical tuning curves and otoacoustic emissions, Journal of the Acoustical Society of America, vol. 135, 2014, s. 2931-2941, DOI:10.1121/1.4871358, 35 punktów, IF(1,503)

Książki autorskie

 1. Bogusz-Witczak Edyta,Furmann Anna,Perz Piotr, Pękala Piotr Stefan: Bezpieczeństwo Osób Niewidomych i Słabowidzących w Ruchu Drogowym – Wybrane Aspekty praktyczne, 2014, Wyd. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ISBN 978-83-939949-0-8, 403 s., 25 punktów
 2. Gołębiewski Roman:Prognozowanie hałasu samochodowego, 2014, Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83-232-2773-1, 192 s., 25 punktów
 3. Wicher Andrzej Jerzy:Ocena wpływu stymulacji kontrlateralnej na otoemisje akustyczne produktów zniekształceń nieliniowych (DPOAE) i efekt maskowania, 2014, Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83-232-2713-7, 174 s., 25 punktów

Rozdziały z monografii

 1. Bogusz-Witczak Edyta,Skrodzka Ewa Barbara:Dopasowanie aparatu słuchowego z wykorzystaniem analizy percentylowej sygnału mowopodobnego ISTS, W: Protetyka Słuchu / Hojan Edward (red.), 2014, Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83-232-2748-9, s. 631-644
 2. Bogusz-Witczak Edyta,Furmann Anna,Perz Piotr, Pękala Piotr Stefan: Propozycja ujednolicenia sygnalizacji akustycznej na przejściach dla pieszych w Polsce, W: Bezpieczeństwo Osób Niewidomych i Słabowidzących w Ruchu Drogowym – Wybrane Aspekty praktyczne / Bogusz-Witczak Edyta[i ], 2014, Wyd. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ISBN 978-83-939949-0-8, s. 311-323
 3. Duraj Artur,Hojan Edward:Ochronniki słuchu, W: Protetyka Słuchu / Hojan Edward (red.), 2014, Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83-232-2748-9, s. 139-152
 4. Duraj Artur,Gołębiewski Roman:Pomiary na uchu rzeczywistym, W: Protetyka Słuchu / Hojan Edward (red.), 2014, Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83-232-2748-9, s. 551-570
 5. Duraj Artur,Hojan-Jezierska :Wkładka uszna – elementy otoplastyki, W: Protetyka Słuchu / Hojan Edward (red.), 2014, Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83-232-2748-9, s. 481-514
 6. Furmann Anna,Mrugalska-Handke Karina Magdalena:Dopasowanie aparatów słuchowych u niemowląt i dzieci, W: Protetyka Słuchu / Hojan Edward (red.), 2014, Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83-232-2748-9, s. 655-676
 7. Gałuszka Michał,Gołębiewski Roman,Hojan Edward: Podstawowe elementy składowe aparatu słuchowego, W: Protetyka Słuchu / Hojan Edward (red.), 2014, Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83-232-2748-9, s. 415-438
 8. Gałuszka Michał,Gołębiewski Roman:Wyposażednie dodatkowe współpracujące z aparatami słuchowymi, W: Protetyka Słuchu / Hojan Edward (red.), 2014, Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83-232-2748-9, s. 515-528
 9. Gołębiewski Roman,Hojan Edward:Miernictwo aparatów słuchowych, W: Protetyka Słuchu / Hojan Edward (red.), 2014, Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83-232-2748-9, s. 529-550
 10. Gołębiewski Roman,Hojan Edward:Ocena skuteczności dopasowania pomocy słuchowej, W: Protetyka Słuchu / Hojan Edward (red.), 2014, Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83-232-2748-9, s. 709-728
 11. Gołębiewski Roman,Hojan Edward,Sęk Aleksander Piotr: Reguły dopasowania aparatów słuchowych, W: Protetyka Słuchu / Hojan Edward (red.), 2014, Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83-232-2748-9, s. 571-616
 12. Gołębiewski Roman,Hojan Edward:Serwisowanie i diagnostyka aparatów słuchowych w punkcie protetycznym, W: Protetyka Słuchu / Hojan Edward (red.), 2014, Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83-232-2748-9, s. 833-844
 13. Gołębiewski Roman,Preis Anna:Wpływ hałasu na organizm ludzki, W: Protetyka Słuchu / Hojan Edward (red.), 2014, Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83-232-2748-9, s. 93-128
 14. Gołębiewski Roman,Hojan Edward:Współczesne rozwiązania technologiczne w aparatach słuchowych, W: Protetyka Słuchu / Hojan Edward (red.), 2014, Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83-232-2748-9, s. 439-480
 15. Gołębiewski Roman:Wybór aparatu słuchowego, W: Protetyka Słuchu / Hojan Edward (red.), 2014, Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83-232-2748-9, s.617-630
 16. Hafke-Dys Honorata,Kociński Jędrzej,Preis Anna: Subiektywne metody oceny zrozumiałości mowy, W: Protetyka Słuchu / Hojan Edward (red.), 2014, Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83-232-2748-9, s. 309-324
 17. Hojan Edward,Skrodzka Ewa Barbara:Psychospołeczne problemy osób z ubytkami słuchu, W: Protetyka Słuchu / Hojan Edward (red.), 2014, Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83-232-2748-9, s. 81-92
 18. Skrodzka Ewa Barbara:Audiometria mowy, W: Protetyka Słuchu / Hojan Edward (red.), 2014, Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83-232-2748-9, s.275-308
 19. Wicher Andrzej Jerzy:Otoemisja akustyczna, W: Protetyka Słuchu / Hojan Edward (red.), 2014, Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83-232-2748-9, s.249-274

Komentarze są wyłączone.