Rekrutacja 2023

Rekrutacja
rok akademicki 2023/2024
Rozpoczęcie zapisów 1.06.2023

Akustyka
Studia I stopnia (forma stacjonarna)
specjalność: Protetyka Słuchu i Ochrona przed Hałasem
Studia I stopnia (forma niestacjonarna)
specjalność: Protetyka Słuchu

Studia II stopnia (forma: stacjonarna)
Akustyka, specjalność:
(wybór specjalności po I semestrze)

  • akustyka audiologiczna
  • akustyka stosowana
  • dźwięk i multimedia

Akustyka
Studia II stopnia (forma: niestacjonarna)
Rozmowa kwalifikacyjna: 19.09.2023

Reżyseria Dźwięku
Studia I stopnia (forma stacjonarna)
Przesłuchania: 12 – 13.07.2023
Test muzyczny: 14.07.2023

Ważne terminy:

Akustyka
I stopień stacjonarne
Akustyka
I stopień niestacjonarne
Reżyseria Dźwięku
I stopień
stacjonarne
Akustyka
II stopień stacjonarne/
niestacjonarne
Rozpoczęcie zapisów 1.06.2023
Zamknięcie zapisów 11.07.2023 13.09.2023 11.07.2023 13.09.2023
Ostateczny termin opłacenia zapisów 11.07.2023 13.09.2023 11.07.2023 13.09.2023
Egzamin/rozmowa kwalifikacyjna 12 – 14.07.2023 19.09.2023
Ogłoszenie wyników 18.07.2023 15.09.2023 18.07.2023 20.09.2023
Przyjmowanie dokumentów 18 – 21.07.2023 15 – 19.09.2023 18 – 21.07.2023 1 – 15.09.2023

photo: pexels >> ThisIsEngeneering

Komentarze są wyłączone.