Publikacja: Ultrasound transmission tomography-guided heating with nanoparticles

Publikacja: Ultrasound transmission tomography-guided heating with nanoparticles

W czasopiśmie MEASUREMENT (IF=3.927, 200 pkt MEiN) ukazała się publikacja:
„Ultrasound transmission tomography-guided heating with nanoparticles” [Measurement 197 (2022) 111345] https://doi.org/10.1016/j.measurement.2022.111345 ,

której współautorami są: Arkadiusz Józefczak i Rafał Bielas z Katedry Akustyki.

Komentarze są wyłączone.