Publikacja: Magnetic pickering emulsions heated in a rotating magnetic field

  • W czasopiśmie:
    “Journal of Magnetism and Magnetic Materials” Volume 563, 1 December 2022, 169946,
  • ukazała się publikacja autorstwa:
    Rafał Bielas, Bassam Jameel, Andrzej Skumiel, MilanTimko, Peter Kopčanský, Arkadiusz Józefczak
  • pod tytułem:
    “Magnetic pickering emulsions heated in a rotating magnetic field”
  • link: https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2022.169946

Komentarze są wyłączone.