publikacja: Bassam Jameel, Tomasz Hornowski, Rafał Bielas i Arkadiusz Józefczak

Ultrasound Study of Magnetic and Non-Magnetic Nanoparticle Agglomeration in High Viscous Media”

W czasopiśmie MATERIALS (IF=3.623, 140 pkt MEiN) ukazała się publikacja:
„Ultrasound Study of Magnetic and Non-Magnetic Nanoparticle Agglomeration in High Viscous Media” [Materials 15(10) (2022) 3450] https://doi.org/10.3390/ma15103450

autorstwa Bassama Jameel, Tomasza Hornowskiego, Rafała Bielasa i Arkadiusza Józefczaka z Katedry Akustyki.

 

Komentarze są wyłączone.