Psychoacoustics

221206-PSYCHOACOUSTICS_Install

Jest to pakiet aplikacji, który umożliwia konfigurowanie i prowadzanie szerokiej gamy eksperymentów psychoakustycznych bez potrzeby każdorazowego przygotowywania oprogramowania. Jedyne wymagania tego zestawu programów to komputer osobisty (PC) z dobrej jakości kartą dźwiękową i zestawem słuchawek. Wyboru eksperymentu, parametrów definiujących niezbędne bodźce oraz procedurę eksperymentalną wprowadza się poprzez wypełnienie odpowiednich pól na ekranie i rozwijanych menu. Eksperymenty które można prowadzić za pomocą tego zestawu obejmują: pomiar progu słyszalności, maskowanie wsteczne, jednoczesne i resztkowe; komodulacyjne odmaskowanie (CMR); dyskryminację natężenia i częstotliwości, detekcję i dyskryminację modulacji amplitudowej, częstotliwościowej i mieszanej, zaburzenie detekcji/dyskryminacji modulacji (MDI); wyznaczanie zaledwie spostrzeganej międzyusznej różnicy czasu i natężenia, detekcję przerw czasowych w sygnale, pomiar wrażliwości na czasową strukturę subtelną sygnału, wyznaczenie binauralnej różnicy poziomów maskowania czy też w końcu wyznaczenie psychofizycznych krzywych strojenia w oparciu o metodę szumu przestrajanego (Fast PTC). Prezentowane oprogramowanie może być przydatne zarówno w prowadzeniu bieżących badań w zakresie percepcji słuchowej dla studentów akustyki i dziedzin pokrewnych, dając im możliwość przeprowadzenia samodzielnych eksperymentów psychofizycznych, co z pewnością wzbogaci ich wiedzę w zakresie percepcji słuchowej.

Komentarze są wyłączone.