Praktyki Studenckie

Załącznik do uchwały RP. Regulamin Obowiązkowych Studenckich Praktyk Zawodowych Akustyka i Rezyseria Dzwieku

Regulaminy praktyk

Załącznik nr 1 do Regulaminu obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych dla kierunku Akustyka i Reżyseria Dźwięku na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu – Oświadczenie studenta o ubezpieczeniu

Załącznik nr 2 do Regulaminu obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych dla kierunku Akustyka i Reżyseria Dźwięku na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu – Skierowanie na studenckie praktyki zawodowe v2

Załącznik nr 3 do Regulaminu obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych dla kierunku Akustyka i Reżyseria Dźwięku na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu – Oświadczenie studenta o uprawnieniach do pracy na wysokościach

Załącznik nr 4 do Regulaminu obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych dla kierunku Akustyka i Reżyseria Dźwięku na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu – Szczegółowy regulamin Praktyk zawodowych I dla kierunku studiów Akustyka (studia stacjonarne)

Załącznik nr 5 do Regulaminu obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych dla kierunku Akustyka i Reżyseria Dźwięku na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu – Szczegółowy regulamin Praktyk zawodowych II dla kierunku studiów Akustyka (studia stacjonarne)

Załącznik nr 6 do Regulaminu obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych dla kierunku Akustyka i Reżyseria Dźwięku na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu – Szczegółowy regulamin Praktyk zawodowych III dla kierunku studiów Akustyka (studia stacjonarne)

Załącznik nr 7 do Regulaminu obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych dla kierunku Akustyka i Reżyseria Dźwięku na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu – Szczegółowy regulamin Praktyk zawodowych IV dla kierunku studiów Akustyka (studia stacjonarne)

Załącznik nr 8 do Regulaminu obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych dla kierunku Akustyka i Reżyseria Dźwięku na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu – Szczegółowy regulamin Praktyk zawodowych I dla kierunku studiów Akustyka (studia niestacjonarne)

Załącznik nr 9 do Regulaminu obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych dla kierunku Akustyka i Reżyseria Dźwięku na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu – Szczegółowy regulamin Praktyk zawodowych II dla kierunku studiów Akustyka (studia niestacjonarne)

Załącznik nr 10 do Regulaminu obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych dla kierunku Akustyka i Reżyseria Dźwięku na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu – Szczegółowy regulamin praktyk radiowych na kierunku studiów Reżyseria Dźwięku (studia stacjonarne)

Załącznik nr 11 do Regulaminu obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych dla kierunku Akustyka i Reżyseria Dźwięku na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu – Szczegółowy regulamin praktyk nagłośnieniowych na kierunku studiów Reżyseria Dźwięku (studia stacjonarne)

Załącznik nr 12 do Regulaminu obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych dla kierunku Akustyka i Reżyseria Dźwięku na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu – Szczegółowy regulamin praktyk nagraniowych na kierunku studiów Reżyseria Dźwięku (studia stacjonarne)

Załącznik nr 13 do Regulaminu obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych dla kierunku Akustyka i Reżyseria Dźwięku na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu – Szczegółowy regulamin praktyk telewizyjnych na kierunku studiów Reżyseria Dźwięku (studia stacjonarne)

Załącznik nr 14 do Regulaminu obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych dla kierunku Akustyka i Reżyseria Dźwięku na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu – Szczegółowy regulamin praktyk radiowych na kierunku studiów Reżyseria Dźwięku (studia niestacjonarne)

Załącznik nr 15 do Regulaminu obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych dla kierunku Akustyka i Reżyseria Dźwięku na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu – Szczegółowy regulamin praktyk nagłośnieniowych na kierunku studiów Reżyseria Dźwięku (studia niestacjonarne)

Załącznik nr 16 do Regulaminu obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych dla kierunku Akustyka i Reżyseria Dźwięku na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu – Szczegółowy regulamin praktyk nagraniowych na kierunku studiów Reżyseria Dźwięku (studia niestacjonarne)

Załącznik nr 17 do Regulaminu obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych dla kierunku Akustyka i Reżyseria Dźwięku na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu – Szczegółowy regulamin praktyk telewizyjnych na kierunku studiów Reżyseria Dźwięku (studia niestacjonarne)

Załącznik nr 18 do Regulaminu obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych dla kierunku Akustyka i Reżyseria Dźwięku na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu – Porozumienie w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych-v2

 

Komentarze są wyłączone.