Praktyki studenckie PSiOpH

UWAGA:

Osoba, która zaliczyła praktyki (otrzymała pozytywną ocenę) zgłasza się z opinią z praktyk do p. dra Mariana Błaszyka (dziekanat) w celu wpisania praktyk do usosa. Należy dopełnić tego przed egzaminem dyplomowy, gdyż informacja o praktykach będzie drukowana na suplemencie wydawanym z dyplomem.

Komentarze są wyłączone.