Seminarium instytutowe 22.01.2019 r.

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 22 stycznia br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt.

Zastosowanie modeli INM i SoundPlan dla obliczania hałasu lotniczego kilku wybranych lotnisk, analiza uzyskanych rozwiązań i problemy potencjalnej migracji z INM do AEDT

wygłosi dr hab. Ryszard Ewertowski z Zakładu Akustyki Środowiska.

Czytaj więcej »Seminarium instytutowe 22.01.2019 r.