Seminarium instytutowe 26.03.2019 r.

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 26 marca br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt.

Pochłanianie fal ultradźwiękowych w materiałach lepkosprężystych domieszkowanych cząstkami stałymi w świetle teorii ECAH. Zastosowanie w hipertermii

wygłosi prof. UAM dr hab. Tomasz Hornowski z Zakładu Akustyki Molekularnej.

Czytaj więcej »Seminarium instytutowe 26.03.2019 r.

Seminarium instytutowe 12.03.2019 r.

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 12 marca br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt.

Wpływ ściśliwości fantomów tkankowych na skuteczność hipertermii magnetycznej

wygłosi prof. UAM dr hab. Arkadiusz Józefczak z Zakładu Akustyki Molekularnej.

Czytaj więcej »Seminarium instytutowe 12.03.2019 r.