Seminarium instytutowe 28.05.2019 r.

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 28 maja br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt.

No evidence for enhanced processing of speech that is low-pass filtered near the edge frequency of cochlear dead regions in children

wygłosi Alicja N. Malicka z School of Allied Health, La Trobe University oraz School of Health and Rehabilitation Sciences, The University of Queensland (Australia).

Czytaj więcej »Seminarium instytutowe 28.05.2019 r.

Seminarium instytutowe 02.04.2019 r.

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 2 kwietnia br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt.

Nanocząstka magnetyczna w rotującym polu magnetycznym. Aparatura do generacji RMF wysokiej częstotliwości

wygłosi prof. dr hab. inż. Andrzej Skumiel z Zakładu Akustyki Molekularnej.

Czytaj więcej »Seminarium instytutowe 02.04.2019 r.

Seminarium instytutowe 26.03.2019 r.

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 26 marca br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt.

Pochłanianie fal ultradźwiękowych w materiałach lepkosprężystych domieszkowanych cząstkami stałymi w świetle teorii ECAH. Zastosowanie w hipertermii

wygłosi prof. UAM dr hab. Tomasz Hornowski z Zakładu Akustyki Molekularnej.

Czytaj więcej »Seminarium instytutowe 26.03.2019 r.