Seminarium instytutowe 10.12.2019 r.

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 10 grudnia br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt.

Kliniczna walidacja testu typu Matrix z uwzględnieniem różnego typu maskerów i różnych typów ubytku słuchu

wygłosi Anna Pastusiak z Zakładu Akustyki Środowiska.

Czytaj więcej »Seminarium instytutowe 10.12.2019 r.

Seminarium instytutowe 03.12.2019 r.

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 3 grudnia br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt.

Metody szacowania populacji narażonej na hałas z uwzględnieniem różnych efektów zdrowotnych oraz różnych źródeł hałasu

wygłosi prof. UAM dr hab. Anna Preis z Zakładu Akustyki Środowiska.

Czytaj więcej »Seminarium instytutowe 03.12.2019 r.

Seminarium instytutowe 11.06.2019 r.

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 11 czerwca br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt.

Ocena efektywności wykorzystania zawartości informacyjnej w sygnałach dźwiękowych w warunkach stymulacji kontralateralnej

wygłosi Emilia Tarnowska z Zakładu Akustyki Pomieszczeń i Psychoakustyki.

Czytaj więcej »Seminarium instytutowe 11.06.2019 r.