2016 rok

 1. Skrodzka E. (2016). Analiza modalna modalna gitar i skrzypiec, Wyd. Naukowe UAM, Poznań

2015 rok

 1. Bogusz-Witczak E., Skrodzka E., Furmann A., Hojan E., Przybek K. (2015). Results of Auditory Training for Blind and Visually Handicapped Children and Adolescents, Acta Physica Polonica A 127(1), 117-119.
 2. Mania P., Fabisiak E., Skrodzka E. (2015). Differences in the modal and structural parameters of resonance and non-resonance wood of spruce (Picea abies L.), Acta Physica Polonica A 127(1), 110-113.
 3. Linde B.B.J., Skrodzka E.B. (2015). Experimental methods necessary in Acoustic Spectroscopy, Acta Physica Polonica A 127(1), 120-124.
 4. Bogusz-Witczak E., Skrodzka E., Koprowska H. (2015). Influence of Musical Experience of Blind and Visually Impaired Young Persons on Performance in Selected Auditory Tasks, Archives of Acoustics 40(3), 337-349.
 5. Skrodzka E., Furmann A., Bogusz-Witczak E., Hojan E., (2015). Comparison of effects of auditory and music training of blind or visually impaired young people on performance in selected auditory tasks, Acta Physica Polonica A 128(1A), A29-A35.

2014 rok

 1. Duerinck T., Skrodzka E., Linde B. B.J. (2014). Modal analysis of a trapezoidal violin built after the description of Felix Savart, Archives of Acoustics 39(4), 623-628. DOI: 10.2478/aoa-2014-0067
 2. Skrodzka E., Linde B.B. J., Krupa A. (2014). Effect of bass bar tension on modal parameters of violin?s top plate. Archives of Acoustics 39(1), 145-149.
 3. Skrodzka E., Maciągowski M., Furmann A. (2014). The Concept of the Auditory Trainining for Blind and Visually Impaired Children and Teenagers. Acta Physica Polonica A 125(4A), A-31-A37.
 4. Borkowski M., Skrodzka E., Linde B. B. J. (2014). Comparison of single and dual phase lock-in amplifier in photoacoustic research. Instrumentation Science and Technology 42(4),  469-474.
 5. Kasprzak C., Skrodzka E., Wiciak J. (2014). The Effect of Wind Turbine Infrasound Emission on Subjectively Rated Activation Level. Acta Physica Polonica A 125 (4A), A-45-A48.

2013 rok

 1. Bogusz E., Skrodzka E., Hojan E., Jakubowski M. Talukder A., Hojan-Jezierska D. (2011). Sounds and Vibrations Necessary for Library of Vibroacoustic Events Addressed to Visually Impaired Persons ?Questionnaire  Results. Pol. J. Environ. Stud. 20(6), 1395-1401.
 2. Skrodzka E.B., Linde B.B. J., Krupa A. (2013). Modal parameters of two  violins with different varnish layers and subjective evaluation of their sound quality. Archives of Acoustics 38(1), 75-81.
 3. Furmann A., Skrodzka E., Giżewski P., Nowotny Ł. (2013). Effect of sound reproduction method on performance in sound source localization tasks by visually impaired and normal sighted subjects. Acta Physica Polonica A 123(6), 988-994.
 4. Skrodzka E. (2013). Wpływ cyfrowej redukcji hałasu na percepcję mowy przez dzieci z ubytkami słuchu. Biuletyn PSPS 52 4/13, 14-16.

2012 rok

 1. Pankowska M., Hojan-Jezierska D., Skrodzka E., Szymiec E., Kubisz L., Świdziński T, Wicher A. (2011). Effect of ELF magnetic stimulation on distortion product of otoacoustic emission in tinnitus patients. Acta Physica Polonica A 119, 1035-1039.
 2. Bogusz E., Skrodzka E., Hojan E., Jakubowski M. Talukder A., Hojan-Jezierska D. (2011). Sounds and Vibrations Necessary for Library of Vibroacoustic Events Addressed to Visually Impaired Persons ?Questionnaire  Results. Pol. J. Environ. Stud. 20(6), 1395-1401.
 3. Linde B.B.J, Skrodzka E., Lezhnev N. (2012). Vibrational relaxation in several derivatives of benzene. International Journal of Thermophysics 33(4),664?679.
 4. Bogusz E., Koprowska H., Skrodzka E. (2012). Investigation of Performance in Selected Psychoacoustic Tasks by Visually Impaired Children and Teenagers. Acta Physica Polonica A 121(1A), A19-A23.
 5. Bogusz E., Mrozik G., Skrodzka E. (2012). Investigation of Vibratory Perceptron Thresholds in Blind and Vissually Handicapped People in Chosen Areas of the Palm and the  Wrist. Acta Physica Polonica A 121(1A), A13-A18.
 6. Niewiarowicz  M., Furmann A.  (2012). Localization of acoustic signals used in sound emitters at pedestrian crosswalks. Acta Physica Polonica A 121 (1A), A9-A12.
 7. Hojan E., Jakubowski M., Talukder A., Wereda H., Furmann A., Ewertowski R., Skrodzka E., Perz P., Pękala P., Bogusz E., Lubawy H., Tomaszewski F., Czechyra B., Orczyk M., Szymański G.,Niewiarowicz M., Hojan-Jezierska D., Jezierska A. (2012). A new method of teaching spatial orientation to the blind. Acta Physica Polonica A 121(1A), A5-A8.
 8. Bogusz E., Koprowska H., Skrodzka E. (2012). Performance in pitch memory task by visually handicapped children and youths. Archives of Acoustics 37(4), 549-553.
 9. Furmann A., Skrodzka E. (2012). Audiometria słowna w dzisiejszej praktyce protetycznej. Biuletyn PSPS 1/12, 2-10.
 10. Skrodzka E. (2012). Analiza percentylna, Biuletyn PSPS 48 4/12, 18-21.
 11. Bogusz E., Furmann A., Skrodzka E. (2012). Sygnalizacja dźwiękowa na przejściach dla pieszych ? urządzenia wspomagające bezpieczne poruszanie się w mieście osób niewidomych i słabowidzących. Rozdział w: Niewidomi w dużym mieście, ed. J. Wiciak, Wydawnictwa AGH, 76-100.

2011 rok

 1. Pankowska M., Hojan-Jezierska D., Skrodzka E., Szymiec E., Kubisz L., Świdziński T, Wicher A. (2011). Effect of ELF magnetic stimulation on distortion product of otoacoustic emission in tinnitus patients. Acta Physica Polonica A 119, 1035-1039.
 2. Bogusz E., Skrodzka E., Hojan E., Jakubowski M. Talukder A., Hojan-Jezierska D. (2011). Sounds and Vibrations Necessary for Library of Vibroacoustic Events Addressed to Visually Impaired Persons ?Questionnaire  Results. Pol. J. Environ. Stud. 20(6), 1395-1401.
 3. Bogusz E., Furmann A. (2011). Psychoacoustical Estimation of Selected Acoustic Signals which can be Applied at Pedestrian Crosswalks. Acta Physica Polonica A 119, 925-931.
 4. Skrodzka E., Łapa A., Linde B.B. J., Rosenfeld E. (2011). Modal parameters of two complete guitars differing in the bracing pattern of the soundboard. Journal of Acoustical Society of America 130(4), 2186-2195.
 5. Czechyra B., Skrodzka E., Szymański G., Tomaszewski F., Wiciak J. (2011). Possibile Applications of Paraseismic Vibrations In Spatial Orientation of Blind People. Polish Journal of Environmental Studies 20(4a), 45-49.
 6. Skrodzka E. (2011). Szczególne oczekiwania pacjentów punktów protetycznych. Biuletyn PSPS 3/11, 28-31.
 7. Bogusz E., Skrodzka E., Koprowska H. (2011). Percepcja wybranych zadań akustycznych przez osoby niewidome ? przegląd literatury. Rozdział W: Rehabilitacja osób z dysfunkcjami zmysłu wzroku i słuchu, ed. D. Hojan-Jezierska, F. Jaroszyk, L. Kubisz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile, 89-101.

2010 rok

 1. Leśna P., Skrodzka E. (2010). Subjective evaluation of classroom acoustics by teenagers vs. reverberation time, Acta Physica Polonica A, 118 (1), 115-117.
 2. Skrodzka E., Hojan-Jezierska D. (2010). Assessment of amplification benefit for a subject with cochlear dead regions. Acta Physica Polonica A 118 (1), 155-158.
 3. Tomaszewski F., Czechyra B., Skrodzka E. (2010). Identification, classification and acquisition of sounds for spatial orientation and mobility training of blind and visually impaired persons. Proceedings ICA2010, 20th International Congress on Acoustics, Sydney, 23-27 August 2010, 283.
 4. Skrodzka E., Linde B. B.J., Rosenfeld E., Krupa A., (2010). Effect of bracing pattern of guitar?s front plate on modal behaviour. Proceedings ICA2010, 20th International Congress on Acoustics, Sydney, 23-27 August 2010, 204.
 5. Skrodzka E., Czechyra B., Tomaszewski F. (2010). Environmental sounds for spatial orientation and mobility training for blind and visually impaired persons. EAA Euroregio, 15-18 September 2010, Ljubljana, Slovenia. Acta Acustica united with Acustica 96 Suplement 1, 2010, 72.
 6. Skrodzka E., Krupa A., Linde B. B.J., Rosenfeld E. (2010). Reciprocity of modal and optical measurements of two violin?s back plate in modal frequencies. EAA Euroregio, 15-18 September 2010, Ljubljana, Slovenia. Acta Acustica united with Acustica 96 Suplement 1, 2010, 40.
 7. Czechyra B., Tomaszewski F., Skrodzka E. (2010). Applicability of vibrations In local spatial orientation of blind people. 17th International Congress of Sound and Vibration, Cairo 18-22.07.2010.
 8. Skrodzka E., Wiciak, J. Farmy wiatrowe ? problem wibroakustyczny. Przegląd literatury. Międzynarodowa Konferencja Monitoring Środowiska, Kraków 24-25 maja 2010.
 9. Linde B.B.J., Skrodzka E. Ultrasonic Spectroscopy of Several Pure Kneser Liquids and Their Mixtures, Proceedings Inter Noise 2010, Lisboa 13-16 June 2010.
 10. Pankowska M., Hojan-Jezierska D., Skrodzka E., Szymiec E., Kubisz L., Świdziński T., Wicher A., (2010). Suppressive Effect of ELF Magnetic Stimulation on Tinnitus, XVII Conference on Acoustics and Biomedical Engineering, Kraków- Zakopane, 22-26.03.2010, 97-98.
 11. Skrodzka E., Tomaszewski F., Czechyra B., Szymański G., Orczyk M., (2010). Sounds Necessary for Spatial Orientation and Mobility Training of Blind and Visually Impaired Persons, XVII Conference on Acoustics and Biomedical Engineering, Kraków- Zakopane, 22-26.03.2010, 131-132.
 12. Skrodzka E., Czechyra B., Tomaszewski F. (2010). Wykorzystanie drgań w orientacji przestrzennej osób niewidomych i słabowidzących. OSA?2010, Gliwice, 177-180.
 13. Skrodzka E. Dźwięki aglomeracji miejskim w orientacji przestrzennej osób niewidomych. Medycyna Fizykalna w Nowoczesnej Terapii, Piła, 15-16.10.2010.
 14. Bogusz E., Skrodzka E., Koprowska H. Percepcja wybranych zdarzeń akustycznych przez osobowy niewidome i słabowidzące, Medycyna Fizykalna w Nowoczesnej Terapii, Piła, 15-16.10.2010.

2009 rok

 1. Hojan E., Dopasowanie aparatów słuchowych. MEDITON, Łódź 2009
 2. Skrodzka E., Krupa A., Rosenfeld E., Linde B.B.J., Mechanical and optical investigation of dynamic behavior of violins in modal frequencies, Applied Optics 48 (2009) C165-170
 3. Hojan-Jezierska D., Skrodzka E.,(2009). Fitting of hearing aids with different technical parameters to a subject with dead regions, Polish Journal of Medical Physics and Engineering 15 (3), 143-152.
 4. Stieler O., Sekula A. (2009). Evaluation of phoneme perception based on the digitalized phoneme test in children with cochlear implants, Polish Journal of Medical Physics and Engineering,  15, 901-907.
 5. Leśna P., , E.Hojan E., Leśna J. (2009). Higiena w pracy protetyka słuchu, Biuletyn PSPS 35, 26-27.
 6. Perz P. (2009). HSS ??słyszalne? skutki modulacji ultradźwięków, Biuletyn PSPS, 35, 14-15.
 7. Tomaszewski F., Czechyra B., Skrodzka E. (2009). Wykorzystanie sygnatury akustycznej tramwaju w orientacji przestrzennej niewidomych. OSA?2009, Warszawa-Goniądz, 415-420.
 8. Skrodzka E., Tomaszewski F., Czechyra B.(2009). Identyfikacja i klasyfikacja źródeł dźwieków i drgań istotnych w nauce orientacji przestrzennej osób niewidomych w dużym mieście. OSA?2009, Warszawa-Goniądz, 511-516.
 9. Bogusz E., Skrodzka E. (2009). Analiza wyników badań ankietowych dotyczących problemów osób niewidomych poruszających się w dużej aglomeracji miejskiej. OSA?2009, Warszawa-Goniądz, 487-492.

2008 rok

 1. Nilsson M., Andehn M., Leśna P., Annoyance-reduction efficiency of a road-traffic noise barrier. J. Acoust. Soc. Am. 124(6) (2008) 3561-3567
 2. Kwiatkowski R., Hojan E., Szyfter W., Furmann A., Hojan-Jezierska D., Perception of Fast time fluctuation In the sound level by persons with a cochlear implant. Archives of Acoustics 33(4) (2008) 423-434
 3. Niewiarowicz M., Stieler O., Komar D., Application of sentence tests in the investigation of speech intelligibility in quiet and noise in adult CI recipients supported with a hearing aid. Archives of Acoustics 33(4) (2008) 475 482
 4. Stieler O., Obrębowska Z., Ocena percepcji mowy w funkcji zaprogramowanych ilości maksimów spektralnych u pacjentów dorosłych z implantem ślimakowym. Polish Journal of Otolaryngology 6 (62) 769-772
 5. Perz P., The Human Skull in Vibration Conduction. Nowiny Lekarskie 77 (2008) p. 37
 6. Hojan- Jezierska D., Skrodzka E., Hearing Aid fitting Procedure for a patient with vast ?dead region? in the cochlea. Nowiny Lekarskie 77 (2008) p.30
 7. Skrodzka E. Academic?Level Teaching of Hearing-Aid-Specialists in Poland. Nowiny Lekarskie 77 (2008) p.31
 8. Furmann A., Bogusz E., Hojan E., Acoustics signals for pedestrian traffic lights for blind people without hearing loss. Nowiny Lekarskie 77 (2008) p.37
 9. Furmann A., Makowski K., On the loudness of sounds emitted by TV sets. Nowiny Lekarskie 77 (2008) p.37
 10. Furmann A., The use of hearing aids in patients with hearing and vision impairments. Nowiny Lekarskie 77 (2008) p.30

2007 rok

 1. Hojan E. Hojan-Jezierska D. (2007). Zasady stosowania aparatów słuchowych u dzieci rozdz.I.13 w ?Otolaryngologia dziecięca? pod red. D.Gryczyńskiej. ?-medica press
 2. Hojan-Jezierska D., Skrodzka E., Hojan E. (2007). A Natural Sounds Loudness Estimation Method As A Perspective Tool For Hearing Aid Fitting In Patients With dead Cochlear Regions. Archives of Acoustics, 32, 3, 441-446
 3. Furmann A. (2007). Audiometria słowna. Metodyka pomiarów zgodna z polskimi normami. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu, 26, 2/07, 20-22
 4. Skrodzka E. (2007). Nowa polska norma dotycząca pomiaru parametrów technicznych aparatów słuchowych. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu, 28, 4/07, 20-24
 5. Sekula A., Stieler M., Komar D. (2007). Ocena wyników monauralnego i binauralnego dopasowania aparatów słuchowych u pacjentów dorosłych. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu, 28, 4/07,15-18

2006 rok

 1. Hojan-Jezierska D., Skrodzka E., Hojan E. (2006). The Natural Sounds Loudness Estimation Method Applied  to Patients with ?Dead Regions?  - Preliminary Study. Journal of Environmental Studies, 15, 4a, 53-56
 2. Skrodzka E. (2006). Modelowanie funkcjonowania błony postawnej ucha ludzkiego w stanie fizjologicznym i w niektórych stanach patologicznych metodą elementów skończonych. Wyd.Naukowe UAM
 3. Skrodzka E. B., Hojan E., Proksza R. (2006). Vibroacoustic investigation of a batter head of a snare drum. Archives of Acoustics, 31(3), 289-297
 4. Skrodzka E., Modławska J. (2006). Modal Analysis of the Human Tympanic Membrane of The Middle Ear Using the Finite-Element Method. Archives of Acoustics, 31 (4), 23-28
 5. Skrodzka E.B., Modławska J. (2006). Modelling of some mechanical malfunctions of the human tympanic membrane. Polish Journal of Environmental Studies, 15, 4a, 140-144

1998 rok

 1. R.Gołębiewski, E.Hojan, M.Wojtczak, P.Pękala, Optimization of the duration of an echogram resulting from computer simulation of the acoustic properties of room, Archives of Acoustics, 23, 3, 353-361, 1998

 

Organizacje studenckie


 

 

Sponsorzy

 

 

Współpraca

 

Instytut na fb