1. 7 T07B 028 13 - prof dr hab. Edward Hojan (własny; 1997.06.01 - 2001.05.31)
  Badanie drgań błony bębenkowej in vivo metoda holografii TV
 2. 8 T07B 060 20 - dr Ewa Skrodzka (własny; 2001.02.01 - 2004.12.30)
  Numeryczne modelowanie funkcjonowania ślimaka ucha wewnętrznego metodą elementów skończonych
 3. 5 T07B 034 22 - mgr Karolina Sworek (własny; 2002.03.01 - 2003.02.28)
  Obiektywizacja procedur porównywania subiektywnych ocen aparatów słuchowych
 4. N 504 038 32/3138 - dr Maciej Stieler (własny; 2007 - 2010)
  Akustyczna realizacja komputerowa detekcyjnych i dyskryminacyjnych testów behawioralnych u dzieci niedosłyszących poniżej 3 roku życia
 5. N R11 0008 04 - prof. dr hab. Edward Hojan (rozwojowy; 2008 - 2010)
  Opracowanie metody nauki orientacji przestrzennej w dużym mieście dla osób niewidomych z wykorzystaniem dźwięków środowiska
 6. 2012/05/B/HS6/03863 - prof. UAM dr hab. Ewa Skrodzka (NCN OPUS, 2013-2016)
  Badanie wpływu treningu słuchowego na wybrane umiejętności słuchowe dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku
  • Test słuchowy dostępny jest do ściągnięcia pod poniższym adresem. Po rozpakowaniu archiwum należy uruchomić program start_me.exe.

 

Organizacje studenckie


 

 

Sponsorzy

 

 

Współpraca

 

Instytut na fb