Granty MNiSW

 1. 1 H01F 080 12 - dr Urszula Jorasz (własny; 1997.01.02 - 2000.01.02)
  Maskowanie w przypadku dźwięków rzeczywistych
 2. 6 P04D 077 19 - prof.dr hab. Rufin Makarewicz (własny; 2000.09.01 - 2001.12.31)
  Wpływ warunków atmosferycznych na zjawisko refrakcji akustycznej
 3. 6 P05D 063 20 - dr hab. Anna Preis (własny; 2001.02.15 - 2002.31.12)
  Binauralna percepcja głośności i dokuczliwości sygnałów środowiskowych
 4. 4 T07B 053 26 - dr hab. Anna Preis (promotorski; 2004.04.21 - 2007.04.21)
  Wpływ deformacji dźwięku mowy na identyfikację źródła i zawartość informacyjną sygnału

Programy badawcze Unii Europejskiej

 1. FP6 SILENCE - prof. dr hab. Anna Preis (2005 - 2008)
  Partner w projekcie zintegrowanym (IP) w ramach 6 PR o akronimie SILENCE - Quieter surface transport in urban areas w podprogramie SPA Noise perception and annoyance (Kontrakt No 516288)
 2. prof. dr hab. Anna Preis, MC Member [TD0804 PL] to COST Action TD0804 Soundscape of European Cities and Landscapes
 3. prof. dr hab. Anna Preis, partner in European Network on Noise and Health FP7-ENV-2008-1-226442-ENNAH - projekt na 2 lata (w trakcie negocjacji finansowych - styczeń 2009)

Inne granty

 1. Berglund, B., Preis, A. ?How spectra and time parameters of community noise influence perceived loudness and annoyance? oraz ?Grant proposal for scientific equipment for a psychoacoustical laboratory? 1990-1993, Stockholm University, Szwecja
 2. Preis, A. ?Environmentally oriented multicomponent approach to noise annoyance? 1997-1998, Tokyo University, Japan

 

Organizacje studenckie


 

 

Sponsorzy

 

 

Współpraca

 

Instytut na fb