Granty MNiSW

 1. 7 T07B 008 14 - prof. dr hab. Edward Ozimek (promotorski; 1998.01.01 - 2000.10.30)
  Określenie wypadkowego wrażenia dewiacji częstotliwości sygnałów FM percypowanych diotycznie i dychotycznie
 2. 7 T07B 052 16 - dr hab. Aleksander Sęk (własny; 1999.01.01 - 2001.12.31)
  Mechanizmy analizy obwiedni zmian sygnału akustycznego w układzie słuchowym
 3. 8 T11E 017 17 - prof. dr hab. Edward Ozimek (własny; 1999.11.01 - 2002.10.30)
  Poprawa zrozumiałości mowy u osób z odbiorczym uszkodzeniem słuchu
 4. 5 T07B 034 25 - prof. dr hab. Aleksander Sęk (promotorski; 2003.10.09 - 2004.10.08)
  Działanie układu słuchowego w oparciu o hipotezę filtrów modulacyjnych
 5. 4 T11E 014 25 - dr hab. Aleksander Sęk (własny; 2003.10.22 - 2006.10.21)
  Martwe obszary w ślimaku: diagnostyka i poprawa zrozumiałości mowy
 6. 2 PO5D 122 26 - prof. dr hab. Edward Ozimek (własny; 2004.05.17 - 2007.05.17)
  Otoemisja akustyczna w warunkach binauralnej stymulacji
 7. 4 T07B 032 30 - prof. UAM dr hab. Aleksander Sęk (promotorski; 2006.05.04 - 2007.05.04)
  Binauralne i monauralne przetwarzanie obwiedni amplitudowej w układzie słuchowym u osób normalnie słyszących oraz u osób z uszkodzeniami typu odbiorczego
 8. N N517 32/4327 -  prof. UAM dr hab. Aleksander Sęk (promotorski; 2007)
  Poprawa zrozumiałości mowy przy wykorzystaniu Ślepej Separacji Sygnałów
 9. UMO-2011/03/B/HS6/03709 - dr Jędrzej Kociński; Wpływ informacji wzrokowej na ocenę bodźców słuchowych w oparciu o eksperymenty psychofizczne. 2012-2015

Programy badawcze Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych

 1. FP6-IST-2 - prof. dr hab. Edward Ozimek (własny; 2005-2009)
  Słyszenie w społeczeństwie informatycznym, (Hearing in the Communication Society - HEARCOM)
 2. Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych - prof. dr hab. Edward Ozimek (własny; 2008-2009)
  Jakość życia społeczeństwa uwarunkowana dobrym słyszeniem i zrozumiałością mowy,
  We współpracy z Stiftelsen for industriell og teknisk forskning, SINTEF, SP Andersens vei 15, N-7465 Trondheim, Trondheim, Trondheim, Norway

Projekty międzynarodowe

 1. Deafness Research UK, realizowany we współpracy z Department of Experimental Psychology, University of Cambridge, UK - ZAPP Instytut Akustyki (2007-2009)
  Development and evaluation of clinically applicable tests of auditory function

 

Organizacje studenckie


 

 

Sponsorzy

 

 

Współpraca

 

Instytut na fb