1. 2 P03B 179 08 - prof. dr hab. Mikołaj Łabowski (własny; 1995.01.01 - 1996.12.31)
  Badanie właściwości fizyko-chemicznych olejów oraz cieczy magnetycznych w polu elektrycznym i magnetycznym metodami spektroskopii ultradźwiękowej
 2. 2 P03B 079 12 - prof.dr hab. Mikołaj Łabowski (własny; 1997.01.01 - 1999.12.31)
  Opracowanie dwufazowej teorii opisującej propagację fal ultradźwiękowych w cieczach magnetycznych oraz jej eksperymentalna weryfikacja
 3. 5 P03B 053 20 - dr hab. Andrzej Skumiel (promotorski; 2001.02.07 - 2001.10.30)
  Badanie wpływu szybkości zmian natężenia pola magnetycznego na propagację fali ultradźwiękowej w cieczy magnetycznej
 4. 8 T07B 027 20 - prof. dr hab. Mikołaj Łabowski (własny; 2001.02.01 - 2003.12.31)
  Badanie absorpcji, dyspersji i anizotropii fal sprężystych oraz własności magnetycznych ferrocieczy i ferrożeli w polu magnetycznym. Zastosowanie spektroskopii ultradźwiękowej i modelu klastrowego
 5. 4 T07B 041 30 - prof. dr hab. Mikołaj Łabowski (własny; 2006.06.01 - 2009.06.01)
  Badanie ferrocieczy i ferrożeli w polu magnetycznym metodami spektroskopii ultradźwiękowej, magnetycznej i elektrycznej
 6. N N202 097 32/2406 - dr Arkadiusz Józefczak (habilitacyjny; 2007.04.24 - 2010.04.23)
  Ultradźwiękowe własności biokompatybilnych cieczy magnetycznych
 7. NCN 2011/03/B/ST7/00194 (30.08.2012?29.08.2015),  ?Ultradźwiękowe i cieplne badania biokompatybilnych cieczy magnetycznych?

 

Organizacje studenckie


 

 

Sponsorzy

 

 

Współpraca

 

Instytut na fb