Projekty badawcze realizowane aktualnie w Instytucie:

Dr hab. Arkadiusz Józefczak
Zastosowanie nanocząstek magnetycznych do poprawy efektywności hipertermii ultradźwiękowej.
Lata realizacji: 2016-2019
Nr projektu: 2015/17/B/ST7/03566

Dr Zbigniew Rozynek
Właściwości mechaniczne, specyficzne uwalnianie oraz ruchliwość łaciatych koloidosomów nowej klasy struktur.
Lata realizacji: 2016-2019
Nr projektu: 2015/19/B/ST3/03055

Dr Alexander Mikkelsen, Dr Zbigniew Rozynek
Electric field driven propulsion and collective dynamics of homogeneous and patchy colloidal capsules.
Lata realizacji:2017-2019
Nr projektu: 752896-PaCdoC -H2020-MSCA-IF-2016

Projekty NCBR:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Fiz_up! Centrum Kompetencji na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Lata realizacji: 2016-2018
Nr projektu: POWR.03.01.00-00-K386/16

Z siłą i mocą na rynek pracy! Wysokiej jakości program stażowy realizowany dla studentów Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Lata realizacji: 2017-2019
Nr projektu: POWR.03.01.00-00-S157/17

 

Organizacje studenckie


 

 

Sponsorzy

 

 

Współpraca

 

Instytut na fb