Ciesząca się olbrzymią popularnością Reżyseria Dźwięku to jeden z niewielu kierunków studiów uniwersyteckich z pogranicza sztuki i nauki. W dobie wszechobecnych przekazów medialnych szczególnie ważna jest profesjonalnie przygotowana warstwa dźwiękowa; przygotowujemy więc na tym kierunku zawodowych, wszechstronnie wykształconych realizatorów dźwięku, którzy potrafią sprostać współczesnym wymogom rynku.

Oprócz przyswajania sobie podstaw naukowo-technicznych, studenci rozwijają w sobie wrażliwość muzyczną i uczą się, jak praktycznie przekładać wizje muzyczne na techniczny język realizatora dźwięku. W związku z tym prowadzimy również i przedmioty muzyczne, korzystając z wiedzy i umiejętności uczących u nas kompozytorów i zawodowych muzyków, a szczególnie duży nacisk kładziemy na trening słuchowy oceny jakości wykonawczej i brzmieniowej. Przekazywana jest również nieodzowna dzisiaj dla każdego współczesnego muzyka i realizatora wiedza z MIDI - pogranicza informatyki i muzyki.

W ramach półrocznego cyklu wykładów z Technologii Realizacji Dźwięku oraz Technologii Nagłaśniania Koncertów przekazujemy teoretyczno-praktyczne podstawy niezbędne do świadomego wykonywania zawodu realizatora dźwięku studyjnego i koncertowego. Praktyczną kontynuacją tych wykładów są zajęcia laboratoryjne w Pracowni Montażu dźwięku oraz profesjonalnym studiu nagraniowym, gdzie uczymy naszych studentów podstaw montażu i przetwarzania dźwięku, jak również wykonywania nagrań muzycznych. Tych przedmiotów uczą znani realizatorzy dźwięku z dużym doświadczeniem zawodowym i dorobkiem.

Nasi studenci odbywają też bardzo interesujące praktyki w krajowych ośrodkach radiowych i telewizyjnych, teatrach, jak również w dużych firmach nagłośnieniowych, gdzie zapoznają są z pracą realizatorów i techników dźwięku w rzeczywistych warunkach.

Ukoronowaniem trzyletniego cyklu studiów na Reżyserii Dźwięku jest praca licencjacka, w ramach której studenci wykonują nagranie zespołu muzycznego w naszym studiu nagraniowym. Po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata studenci tego kierunku mają możliwość kontynuowania nauki na dwuletnich studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych II-go stopnia na kierunku Akustyka

 

Studia Stacjonarne

Program studiów

Sylabusy

Bieżące plany zajęć

Opinie studentów i absolwentów

 

Studia Niestacjonarne

Program studiów

Sylabusy

 

Organizacje studenckie


 

 

Sponsorzy

 

 

Współpraca

 

Instytut na fb