Studia prowadzone są zarówno w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (zaocznej).

Studia trwają 4 semestry, wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów w zakresie audio akustyki oraz akustyki ultradźwięków. Absolwenci uzyskują najnowszą wiedzę dotyczącą m.in. zastosowań:

  • sygnałów akustycznych w procesie wspomagania osób niedowidzących,
  • cieczy magnetycznych i zjawisk hipertermicznych w medycynie,
  • modeli słyszenia i oceny dźwięków,
  • modeli propagacji i rejestracji hałasu w środowisku.


Na studia II stopnia na kierunku "Akustyka" zapraszamy nie tylko absolwentów studiów pierwszego stopnia tego kierunku oraz kierunku Reżyseria Dźwięku, ale również absolwentów studiów pierwszego stopnia (lub magisterskich) kierunków pokrewnych (fizyka, matematyka, informatyka, studia licencjackie techniczne, itp). O przyjęciu na studia decyduje rozmowa kwalifikacyjna, ważna szczególnie w przypadku kandydatów kierunków odległych od Akustyki i Reżyserii Dźwięku. Rozmowa ta ma na celu poznanie zainteresowań kandydata oraz sprawdzenie, czy jego umiejętności pozwolą przyswoić wiedzę z akustyki na tyle, by w ciągu 2 lat przygotować i obronić w terminie eksperymentalną lub teoretyczną pracę magisterską.

Studia trwają 4 semestry, wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów w zakresie audio akustyki oraz akustyki ultradźwięków. Absolwenci uzyskują najnowszą wiedzę dotyczącą m.in. zastosowań:

  • sygnałów akustycznych w procesie wspomagania osób niedowidzących,
  • cieczy magnetycznych i zjawisk hipertermicznych w medycynie,
  • modeli słyszenia i oceny dźwięków,
  • modeli propagacji i rejestracji hałasu w środowisku.


Wiedza ta może ułatwić uzyskanie pracy w Polsce i na świecie. Jest ona budowana na solidnym fundamencie podstawowych praw i właściwości generacji, propagacji, oraz skutków oddziaływania fal akustycznych na człowieka oraz na materię nieożywioną. W czasie studiów studenci czynnie uczestniczą w pracach naukowych prowadzonych w czterech zakładach badawczych Instytutu Akustyki. Nasi absolwenci ? magistrzy akustyki mogą uzyskać doktorat na studiach III-ciego stopnia.

Studia Stacjonarne

Program studiów

Sylabusy

Bieżące plany zajęć 

 

 

Organizacje studenckie


 

 

Sponsorzy

 

 

Współpraca

 

Instytut na fb