Wydarzenia

Zapraszamy do wzięcia udziału w sympozjum „Kształcenie w zakresie Protetyki Słuchu w kontekście nowych wyzwań rynkowych", które odbędzie się 16 czerwca 2018 roku. Sympozjum będzie połączone z uroczystością 25-lecia Protetyki Słuchu w Instytucie Akustyki oraz powołaniem „Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Instytutu Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" (strona Stowarzyszenia: http://saipia.amu.edu.pl).

Na uroczystość tę serdecznie zapraszamy wszystkich naszych absolwentów oraz osoby zainteresowane tematyką protetyki słuchu i kształceniem w tym zakresie.
Warunkiem udziału w spotkaniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: (https://goo.gl/forms/XxlMHJSKRH1K0Obn2).

Planujemy wydanie broszury zawierającej m.in. referaty, które będą wygłoszone podczas Sympozjum. Oprócz broszury, dla wszystkim uczestników Sympozjum, przygotowujemy materiały promocyjne. Z tego powodu uprzejmie prosimy osoby, które chcę wziąć udział w Sympozjum i uroczystości 25-lecia Protetyki Słuchu, o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Termin zgłoszeń to 31 maja 2018 roku - niemniej z uwagi na konieczność precyzyjnego oszacowania liczby materiałów dla uczestników - prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie się.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłaty za uczestnictwo w Sympozjum na konto Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Instytutu Akustyki: 90 1600 1462 1810 0209 5000 0001.

Program uroczystości jest dostępny pod poniższym linkiem.

 

Organizacje studenckie


 

 

Sponsorzy

 

 

Współpraca

 

Instytut na fb