Uncategorised

data

Prelegent / Rada IA

10.10.2017

Rada Instytutu

17.10.2017

Rufin Makarewicz

24.10.2017

Stefan Weyna

31.10.2017

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

7.11.2017

Rada Instytutu

14.11.2017

Małgorzata Wrzosek

21.11.2017

Michał Karlik

28.11.2017

Arkadiusz Józefczak

5.12.2017

Rada Instytutu

12.12.2018

Jan Felcyn

19.12.2017

Spotkanie świąteczne

9.01.2018

Rada Instytutu

16.01.2018

Katarzyna Kaczmarek

23.01.2018

Łukasz Borucki

30.01.2018

Dawid Niemiec

6.02.2018

Rada Instytutu

13.02.2018

Wakacje zimowe

20.02.2018

Wakacje zimowe

data

Prelegent / Rada IA

27.02.2018

Honorata Hafke-Dys

6.03.2018

Rada Instytutu

13.03.2018

Roman Gołębiewski

20.03.2018

Anna Preis

27.03.2018

Tomasz Hornowski

3.04.2018

Przerwa świąteczna

10.04.2018

Rada Instytutu

17.04.2018

Zbigniew Rozynek

24.04.2018

Tomasz Dereń

8.05.2018

Rada Instytutu

15.05.2018

-------------------

22.05.2018

Emilia Tarnowska

29.05.2018

Jędrzej Kociński

5.06.2018

Rada Instytutu

12.06.2018

Tim Duerinck

19.06.2018

Milena Kaczmarek-Klinowska

3.07.2018

Rada Instytutu

 

Projekty badawcze realizowane aktualnie w Instytucie:

Dr hab. Arkadiusz Józefczak
Zastosowanie nanocząstek magnetycznych do poprawy efektywności hipertermii ultradźwiękowej.
Lata realizacji: 2016-2019
Nr projektu: 2015/17/B/ST7/03566

Dr Zbigniew Rozynek
Właściwości mechaniczne, specyficzne uwalnianie oraz ruchliwość łaciatych koloidosomów nowej klasy struktur.
Lata realizacji: 2016-2019
Nr projektu: 2015/19/B/ST3/03055

Dr Alexander Mikkelsen, Dr Zbigniew Rozynek
Electric field driven propulsion and collective dynamics of homogeneous and patchy colloidal capsules.
Lata realizacji:2017-2019
Nr projektu: 752896-PaCdoC -H2020-MSCA-IF-2016

Projekty NCBR:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Fiz_up! Centrum Kompetencji na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Lata realizacji: 2016-2018
Nr projektu: POWR.03.01.00-00-K386/16

Z siłą i mocą na rynek pracy! Wysokiej jakości program stażowy realizowany dla studentów Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Lata realizacji: 2017-2019
Nr projektu: POWR.03.01.00-00-S157/17

 

Zakład Akustyki Molekularnej

 1. Z. Rozynek, M. Han, F. Dutka, P. Garstecki, A. Józefczak, E. Luijten, Formation of printable granular and colloidal chains through capillary effects and dielectrophoresis, Nature Communications, 8 (2017) 15255.
 2. A. Józefczak, K. Kaczmarek, M. Kubovčíková, Z. Rozynek, T. Hornowski, The effect of magnetic nanoparticles on the acoustic properties of tissue-mimicking agar-gel phantoms, J. Magn. Magn. Matter., 431 (2017) 172-175.
 3. M. Molcan, V.I. Petrenko, M.V. Avdeev, O.I. Ivankov, V.M. Garamus, A. Skumiel, A. Jozefczak, M. Kubovcikova, P. Kopcansky, M. Timko, Structure characterization of the magnetosome solutions for hyperthermia study, Journal of Molecular Liquids, 235 (2017) 11-16.

 

Zakład Akustyki Środowiska

 1. H. Hafke-Dys, A. Preis, D. Trojan, Violinists' perception of and motor reactions to fundamental frequency shift introduced in auditory feedback, Acta Acustica United with Acustica, 102, 155-158, (2016)
 2. R. Makarewicz, Cylindrical spreading due to downwind refraction, Journal of Acoustical Society of America 139 (4), 1611-1617, (2016)
 3. R. Makarewicz, R. Gołębiewski, The Uncertainty of Noise Composed of Separate Sound Events, Archives of Acoustics, 41 (1), 133-138, (2016)

 

Zakład Akustyki Pomieszczeń i Psychoakustyki

 1. J. Kociński, D. Niemiec, Time-compressed speech intelligibility in different reverberant conditions, Applied Acoustics, 113, 58-63, (2016)
 2. A. Sęk, M. Kordus, The frequency discrimination for amplitude modulated sinusoidal signals at high carrier frequencies, Acta Physica Polonica A 149-154, (2014)
 3. E. Ozimek, A. Wicher, Changes in distortion product otoacoustic emission caused by contralateral broadband noise, Archives of Acoustics 39, 125-138, (2014)

 

Zakład Elektroakustyki

 1. Skrodzka E. (2016). Analiza modalna modalna gitar i skrzypiec, Wyd. Naukowe UAM, Poznań
 2. Mania P., Fabisiak E., Skrodzka E. (2015). Differences in the modal and structural parameters of resonance and non-resonance wood of spruce (Picea abies L.), Acta Physica Polonica A 127(1), 110-113. DOI: 10.12693/APhysPolA.127.110
 3. Bogusz-Witczak E., Skrodzka E., Turkowska H. (2015). Influence of Musical Experience of Blind and Visually Impaired Young Persons on Performance in Selected Auditory Tasks, Archives of Acoustics 40(3), 337-349. DOI:10.1515/aoa-2015-0037

 

 

The impact of multi-lane traf
fi
c
fl
ow distribution on road noise variability

Instytut Akustyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest największym ośrodkiem uniwersyteckim w Polsce prowadzącym działalność naukową w zróżnicowanych tematycznie działach akustyki, obejmujących przede wszystkim akustykę molekularną, psychoakustykę i akustykę pomieszczeń, akustykę środowiska, elektroakustykę oraz akustykę aparatów słuchowych.

  

Akustyka molekularna obejmuje analizę struktury oraz oddziaływań molekularnych w ośrodkach ciekłych metodami ultradźwiękowymi oraz badania wpływu pola magnetycznego na fale akustyczne w ośrodku ciekłym. Prowadzone są badania ferrocieczy i ferrożeli w polu magnetycznym oraz badania hipertermicznych właściwości cieczy magnetycznych

Akustyka pomieszczeń dotyczy analiz pola akustycznego w pomieszczeniach w kontekście poprawy zrozumiałości mowy i komfortu życia oraz badań właściwości akustycznych klas szkolnych, a także opracowań i walidacji numerycznych modeli rozkładu pola akustycznego w przestrzeni zamkniętej.

Badania naukowe z zakresu psychoakustyki dotyczą analizy i modelowania podstawowych mechanizmów funkcjonowania układu słuchowego w aspekcie percepcji monauralnej i binauralnej. W szczególności badania koncentrują się nad percepcją zmian obwiedni amplitudowej, częstotliwości chwilowej oraz struktury subtelnej dźwięków. Ponadto, w ramach oceny funkcjonowania słuchu wykonywane są badania obiektywne z zakresu wymuszonej otoemisji akustycznej oraz słuchowych potencjałów wywołanych. Badania z psychoakustyki obejmują także problematykę poprawy zrozumiałości mowy w różnych warunkach akustycznych, ślepej separacji dźwięków oraz wpływu informacji wizualnej na ocenę bodźców dźwiękowych, a także transformacji dźwięków mowy zmierzających do poprawy zrozumiałości mowy przez osoby z uszkodzeniami słuchu.

Badania naukowe z zakresu akustyki środowiska obejmują analizę mechanizmów generacji, propagacji i percepcji dźwięku w atmosferze ziemskiej, metody prognozowania hałasu samochodowego, przemysłowego, kolejowego, lotniczego oraz turbin wiatrowych. Badania naukowe z akustyki środowiska dotyczą również metod oceny dokuczliwości hałasu, tworzenia modeli słuchowej percepcji źródeł dźwięków w środowisku oraz interakcji wzrokowo-słuchowych w ocenie dźwięków środowiskowych.

Elektroakustyka obejmują badania naukowe z zakresu wykorzystania przetworników elektroakustycznych w nauce orientacji przestrzennej w aglomeracjach dla osób niewidomych oraz wykorzystania wpływu treningu słuchowego na wybrane umiejętności słuchowe osób z dysfunkcją wzroku.

Akustyka aparatów słuchowych jest również prężnie rozwijającym się działem akustyki. Tematyka tego działu koncertuje się wokół zagadnień optymalizacji doboru i dopasowania aparatów słuchowych osobom z ubytkami słuchu, a także tworzenia nowych metod diagnostyki słuchu oraz dopasowania aparatów słuchowych.

 


Badania naukowe prowadzone w Instytucie Akustyki koncentrują się w znacznym stopniu nad badaniami psychoakustycznymi. Psychoakustyka jest obszarem wiedzy mającym swoje zastosowania wszędzie tam, gdzie dochodzi do subiektywnej oceny dźwięku, m. in. w odniesieniu do głośności, wysokości, barwy, dokuczliwości, ale także do zrozumiałości mowy. Charakter tych badań w sposób naturalny koreluje z pracami tych zakładów, które zainteresowane są reakcją człowieka na dźwięk:

akustyka środowiska – w ocenie dokuczliwości hałasu,

elektroakustyka – przy ocenie sprzętu elektroakustycznego,

akustyka wnętrz – przy ocenie rozchodzenia się dźwięku w salach o różnym przeznaczeniu.

 


Niezmiernie istotny wpływ na rozwój badań naukowych Instytutu Akustyki ma rozwijająca się ciągle współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i za zagranicą. Długo- i krótkoterminowe staże i wyjazdy naszych pracowników, doktorantów i studentów, wspólnie realizowane projekty badawcze, wykłady wybitnych akustyków w Instytucie, a także przyjazdy pracowników i studentów zagranicznych do Instytutu są bezcennym elementem naszego rozwoju. Do naukowych ośrodków zagranicznych, z którymi Instytut Akustyki utrzymuje stałą współpracę należą: Uniwersytet w Cambridge, Wydział Psychologii Eksperymentalnej (U.K.), Uniwersytet w Sztokholmie (Szwecja), Politechnika w Monachium, Uniwersytet w Getyndze (Niemcy), a także ośrodki naukowe w Japonii: Kyushu Institute of Design, Uniwersytet w Sendai, Uniwersytet w Tokyo.

 

Organizacje studenckie


 

 

Sponsorzy

 

 

Współpraca

 

Instytut na fb