Aktualności

Zapraszamy do wzięcia udziału w sympozjum „Kształcenie w zakresie Protetyki Słuchu w kontekście nowych wyzwań rynkowych", które odbędzie się 16 czerwca 2018 roku. Sympozjum będzie połączone z uroczystością 25-lecia Protetyki Słuchu w Instytucie Akustyki oraz powołaniem „Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Instytutu Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" (strona Stowarzyszenia: http://saipia.amu.edu.pl).

Na uroczystość tę serdecznie zapraszamy wszystkich naszych absolwentów oraz osoby zainteresowane tematyką protetyki słuchu i kształceniem w tym zakresie.
Warunkiem udziału w spotkaniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: (https://goo.gl/forms/XxlMHJSKRH1K0Obn2).

Planujemy wydanie broszury zawierającej m.in. referaty, które będą wygłoszone podczas Sympozjum. Oprócz broszury, dla wszystkim uczestników Sympozjum, przygotowujemy materiały promocyjne. Z tego powodu uprzejmie prosimy osoby, które chcę wziąć udział w Sympozjum i uroczystości 25-lecia Protetyki Słuchu, o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Termin zgłoszeń to 31 maja 2018 roku - niemniej z uwagi na konieczność precyzyjnego oszacowania liczby materiałów dla uczestników - prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie się.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłaty za uczestnictwo w Sympozjum na konto Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Instytutu Akustyki: 90 1600 1462 1810 0209 5000 0001.

Program uroczystości jest dostępny pod poniższym linkiem.

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek 2.10.2018 r. o godz. 11:30 w s. 7 (przy Audytorium Wschodnim). Referat pt.

"PSYCHOAKUSTYKA: Zestaw programów do badań eksperymentalnych"

wygłosi prof. dr hab. Aleksander Sęk z Zakładu Akustyki Pomieszczeń i Psychoakustyki.

Czytaj więcej...

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek 19.06.2018 r. o godz. 11:30 w s. 7 (przy Audytorium Wschodnim). Referat pt.

"Pirydyna w parze z wodą i etanolem - badania akustyczne."

wygłosi dr Milena Kaczmarek-Klinowska z Zakładu Akustyki Molekularnej.

Czytaj więcej...

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek 12.06.2018 r. o godz. 11:30 w s. 7 (przy Audytorium Wschodnim). Referat pt.

"Playing and listening tests on violins from new materials"

wygłosi Tim Duerinck z Instrument Building (Hogent) - Mechanics of Materials and Structures (UGent-MMS) Department of Design (Royal Academy of Fine Arts & Royal Conservatory) - Department of Materials, Textiles and Chemical Engineering (MaTCh) Hogent / Ghent University, Belgium.

Czytaj więcej...

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek 29.05.2018 r. o godz. 11:30 w s. 7 (przy Audytorium Wschodnim). Referat pt.

"Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (tDCS) - efekty psychoakustyczne"

wygłosi dr hab. Jędrzej Kociński z Zakładu Akustyki Pomieszczeń i Psychoakustyki.

Czytaj więcej...

Podkategorie

 

Organizacje studenckie


 

 

Sponsorzy

 

 

Współpraca

 

Instytut na fb