SKŁAD OSOBOWY
        pokój: mail: telefon:
prof. UAM dr hab. Anna Preis prof. nzw. kierowniczka ZAŚ 110 apraton 5119
prof. dr hab. Rufin Makarewicz prof. zw.   121 makaaku 5121
prof. UAM dr hab. Urszula Jorasz prof. nzw. em.   109 ula 5118
dr hab. Roman Gołębiewski adiunkt   120 roman_g 5116
dr hab. Ryszard Ewertowski prac. nauk.-tech.   123 rewert 5135
dr Honorata Hafke-Dys adiunkt   112 h.hafke  
dr Tomasz Kaczmarek adiunkt   119 tomasz.k 5120
dr Piotr Kokowski adiunkt   119 pikoko 5120
dr Piotr Pękala     119 ppekala 5120
mgr Jan Felcyn asystent   111 janaku 5105
mgr Bartłomiej Frank     107   5149
mgr Jakub Mikołajczak     107   5149
mgr inż. Zbigniew Suchański     111 suchan 5105
mgr Przemysław Ślużyński     107   5149

 

Tematyka badań realizowanych w Zakładzie Akustyki Środowiska 

 • Propagacja dźwięku w atmosferze
 • Prognozowanie hałasu komunikacyjnego
 • Metody redukcji hałasu
 • Dokuczliwość hałasu
 • Modele słuchowej percepcji źródła


Aparatura:

 • Mierniki poziomu dźwięku - 9 szt.
 • Mobilny system rejestracji Audio
 • Mobilny zestaw monitoringu hałasu
 • Rejestrator sygnałów Fostex
 • System do pomiaru kinematyki źródeł dźwięku
 • Wielostanowiskowy zestaw odsłuchowy


Współpraca:

 • Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Poznaniu
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu
 • Uniwersytet w Tokyo
 • Uniwersytet w Osace
 • Uniwersytet w Dortmundzie
 • Uniwersytet w Sztokholmie

 

 

Organizacje studenckie


 

 

Sponsorzy

 

 

Współpraca

 

Instytut na fb