SKŁAD OSOBOWY
        pokój: mail: telefon:
prof. dr hab. Aleksander Sęk prof. zw. kierownik ZAPiP 219 oleksek 5129
prof. dr hab. Edward Ozimek prof. zw. em.   221 ozimaku 5133
dr hab. Andrzej Wicher adiunkt   220 awaku 5131
dr Jędrzej Kociński adiunkt   209 jen 6392
dr Jacek Konieczny st. wykładowca   211 koniaku 5132
mgr Emilia Tarnowska doktorantka   210 em.tarnowska 5130
mgr Dawid Niemiec asystent   210 d.niemiec 5130

 

Tematyka badań realizowanych w Zakładzie Akustyki Pomieszczeń i Psychoakustyki

 • Monauralna i binauralna percepcja dźwięków zmodulowanych; analiza sygnałów wymuszonej otoemisji akustycznej
 • Poprawa zrozumiałości mowy prezentowanej w różnych niekorzystnych warunkach akustycznych
 • Ślepa separacja sygnałów
 • Opracowywanie i analiza testów służących wyznaczaniu zrozumiałości mowy
 • Przesiewowa metody badania zrozumiałości mowy w oparciu o sieć telefoniczną
 • Analiza pola akustycznego w pomieszczeniach w kontekście poprawy zrozumiałości mowy i komfortu życia
 • Analiza wpływu informacji wizualnej na ocenę bodźców dźwiękowych


Aparatura:

 • kabiny do prowadzenia badań słuchu
 • analizator widmowy ONO SOKKI CF 5210
 • zestawy Tucker-Davis Technologies System II, 5 szt. oraz System III 3 szt.
 • audiometry kliniczne: Grason-Stadler GSI 61 oraz Interacoustics AC-40
 • zestaw do rejestracji i analizy sygnałów otoemisji akustycznej i potencjałów wywołanych, w oparciu o system Tucker-Davis Technologies z procesorem sygnałowym Meduza.
 • zestaw do rejestracji i analizy sygnałów otoemisji Akustycznej GSI-Audera
 • wielokanałowy zestaw do generacji i rejestracji dźwięków w oparciu o konsolę Yamaha
 • układ do wielokanałowej prezentacji bodźców akustycznych w kabinie bezechowej (26.1)
 • mikrofon ambisoniczny SoundField
 • układ do nagrań binauralnych Head Acoustics Squadriga II
 • profesjonalna kamera video Canon XF100


Współpraca:

 • Hearing Laboratory, Department of Experimental Psychology, University of Cambridge, UK
 • Acoustics and Information Systems, Institute of Electrical Communication, Tohoku University, Sendai, Japan
 • Medical Physics Laboratory, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Birger Kollmeier, Oldenburg, Germany
 • Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Do pobrania:

SWPTC: Program do wyznaczania psychofizycznych krzywych strojenia / Software for measuring psychophysical tuning curves (PTCs) using a narrowband noise masker that sweeps in frequency. (version: 6th December 2011)

 

Organizacje studenckie


 

 

Sponsorzy

 

 

Współpraca

 

Instytut na fb