SKŁAD OSOBOWY
        pokój: mail: telefon:
prof. UAM dr hab. Tomasz Hornowski prof. nzw. kierownik ZAM  207 hornaku 5127
prof. dr hab. inż. Andrzej Skumiel prof. zw.   206 skumiel 5126
prof. UAM dr hab. Arkadiusz Józefczak prof. nzw.   205 aras 5128
dr Joanna Baksalary adiunkt   208 jmod 5125
dr Milena Kaczmarek-Klinowska adiunkt   208 mkacz 5125
dr Tomasz Kubiak adiunkt   222  kubiakt  
dr Alexander Mikkelsen adiunkt   207 alexam 5134
dr Zbigniew Rozynek adiunkt   207 zbiroz 5134
mgr Rafał Bielas doktorant   208  rafal.bielas 5125
mgr Katarzyna Kaczmarek doktorantka   207 katarzyna.kaczmarek 5134
mgr Khobaib Khobaib doktorant   222 khokho  

 

Tematyka badań realizowanych w Zakładzie Akustyki Molekularnej

Aparatura:

 • Urządzenie do pomiaru prędkości propagacji i współczynnika pochłaniania fali ultradźwiękowej w paśmie 1–10 MHz
 • Urządzenia do badania hipertermii ultradźwiękowej falą ciągłą skupioną i nieskupioną o częstotliwości w zakresie 1–3.5 MHz i natężeniu 1–4 W/cm2.
 • Urządzenie do podgrzewania materiałów magnetycznych metodą indukcyjną za pomocą zmiennego pola magnetycznego o częstotliwości 10–400 KHz i amplitudzie zmian pola do 20 kA/m
 • Homogenizator ultradźwiękowy
 • Urządzenie do pomiaru prędkości propagacji fali ultradźwiękowej metodą rezonansową (RESONIC)
 • Zestaw pomiarowy do wyznaczania gęstości cieczy (ANTON PAAR)
 • Lepkościomierz (BROOKFIELD)
 • Bipolarny wzmacniacz napięcia (20HVA-1, niemieckiej firmy HPV) 0-10 kV, 0-1 kHz
 • Urządzenie do pomiaru prędkości propagacji i współczynnika pochłaniania fali ultradźwiękowej w paśmie 1÷100 MHz (MATEC)

Współpraca:

 • IFM-PAN w Poznaniu, Zakład Stopów MagnetycznychUniwersytet Medyczny w Poznaniu, Zakład Biofizyki
 • Department of Magnetism, Institute of Experimental Physics, Institute of Slovak Academy of Sciences, Košice, Slovakia
 • Harvard University, Manoharan Lab, Department of Physics
 • *Northwestern University, Computational Soft Matter Lab, Physics Department
 • University of Oslo, Porous Media Laboratory SFF, Department of PhysicsIFM-PAN w Poznaniu, Zakład Stopów Magnetycznych

 

 

Organizacje studenckie


 

 

Sponsorzy

 

 

Współpraca

 

Instytut na fb