About University

Instytut Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jest jedynym "uniwersyteckim reprezentantem" akustyki w Polsce. Początki Instytutu znaleźć można w roku 1947, kiedy na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Poznańskiego wokół profesora Marka Kwieka skupiła się grupa osób, której Profesor "zaszczepił" swój entuzjazm do akustyki. Rozległość zainteresowań Profesora spowodowała, że od początku istnienia placówki w jej pracach reprezentowane były niemal wszystkie działy akustyki.

Obecna struktura Instytutu działającego w ramach Wydziału Fizyki UAM, ukształtowała się w roku 1986 i obejmuje cztery zakłady oraz pracownię:

  • Zakład Akustyki Molekularnej
  • Zakład Akustyki Pomieszczeń i Psychoakustyki
  • Zakład Akustyki Środowiska
  • Zakład Elektroakustyki
  • Pracownia Akustyki

Instytut zatrudnia 22 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym czterech profesorów zwyczajnych, dwóch profesorów UAM, pięciu doktorów habilitowanych i jedenastu doktorów.

Badania naukowe prowadzone w Instytucie Akustyki są dość wyraźnie zdominowane badaniami psychoakustycznymi. Są to badania zarówno mechanizmu działania układu słuchowego dla osób otonormalnych, jak i ze zmianami patologicznymi. Charakter tych badań w sposób naturalny koreluje z pracami tych zakładów, które zainteresowane są reakcją człowieka na dźwięk: akustyka środowiska w ocenie dokuczliwości hałasu, elektroakustyka - oceniając sprzęt elektroakustyczny, akustyka wnętrz - oceniając rozchodzenie się dźwięku w salach o różnym przeznaczeniu.

Charakterystyczne dla naszego Instytutu są także szeroko zakrojone badania klimatu akustycznego środowiska ze szczególnym uwzględnieniem hałasu komunikacyjnego. Zależy nam na możliwie pełnym obrazie czynników determinujących ten rodzaj hałasu.

Zakład Akustyki Molekularnej bada strukturę oraz oddziaływania w ośrodkach ciekłych metodami ultradźwiękowymi oraz wpływ pola magnetycznego na rozchodzenie się fali akustycznej w ośrodku ciekłym.

Niewątpliwy wpływ na rozwój badań naukowych Instytutu ma rozwijająca się ciągle współpraca z ośrodkami w kraju i zagranicą. Długoterminowe i krótsze wyjazdy naszych pracowników i studentów, wspólnie realizowane projekty badawcze, wykłady wybitnych akustyków w Instytucie, a także coraz częściej przyjazdy pracowników i studentów zagranicznych do Instytutu są bezcennym elementem naszego rozwoju. Należy tu wymienić przede wszystkim Uniwersytet w Cambridge (U.K.), Uniwersytet w Sztokholmie (Szwecja), Politechnikę w Monachium, Uniwersytet w Getyndze (Niemcy), a w ostatnich latach ośrodki w Japonii: Kyushu Institute of Design, Uniwersytet w Sendai, Uniwersytet w Tokyo. W latach 1991-2002 nasze badania sponsorowane były 18 grantami zagranicznymi i 23 z Komitetu Badań Naukowych.

Szczególnie ważną rolę w rozwoju Instytutu odegrało uruchomienie w roku 1992/1993 Studium Protetyki Słuchu (od roku 1999 rozszerzone o Ochronę przed Hałasem) oraz w roku 1999/2000 - Studium Reżyserii Dźwięku. Kształcenie w obu specjalnościach odbywa się dwustopniowo: na poziomie licencjatu (3 lata) i na poziomie magisterskim (dalsze 2 lata).

Instytut kształci obecnie 164 studentów na poziomie licencjatu, 33 - na poziomie magisterskim, 14 - na studiach doktoranckich i od roku 2002/2003 - 27 w trybie zaocznym.

W ostatnich 10 latach pracownicy wydali 10 skryptów i podręczników dla studentów.

W kwietniu 2002 roku otwarto uroczyście najnowocześniejszą w Polsce kabinę bezechową i studio nagrań.

Instytut jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Akustycznego, a pracownicy Instytutu od momentu powstania Towarzystwa zaangażowani są w jego pracach. Terenowe oddziały PTA organizują coroczne Otwarte Seminarium z Akustyki często z udziałem gości zagranicznych.

W roku 1991 z inicjatywy Instytutu doktorat honorowy UAM otrzymał Profesor Józef J. Zwisłocki, jeden z czołowych akustyków na świecie, którego prace są cenione nie tylko wśród akustyków, ale i audiologów. Współpraca naukowa pracowników obu tych dziedzin była i pozostaje jedną z cech charakteryzujących nasz ośrodek.

Dyrektor Instytutu Akustyki UAM
Dr hab. Roman Gołębiewski

 

Organizacje studenckie


 

 

Sponsorzy

 

 

Współpraca

 

Instytut na fb