Harmonogram posiedzeń

Skład Rady Instytutu Akustyki

9 września 2017, godz. 11:30

10 października 2017, godz. 11:30

7 listopada 2017, godz. 11:30

5 grudnia 2017, godz. 11:30

9 stycznia 2018, godz. 11:30

6 lutego 2018, godz. 11:30

6 marca 2018, godz. 11:30

10 kwietnia 2018, godz. 11:30

8 maja 2018, godz. 11:30

5 czerwca 2018, godz. 11:30

3 lipca 2018, godz. 11:30

Profesorowie emerytowani

Prof. zw. dr hab. Edward Hojan
Prof. zw. dr hab. Edward Ozimek
Prof. UAM dr hab. Urszula Jorasz

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy
profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

Prof. zw. dr hab. Rufin Makarewicz
Prof. zw. dr hab. Aleksander Sęk
Prof. zw. dr hab. Andrzej Skumiel
Prof. UAM dr hab. Tomasz Hornowski
Prof. UAM dr hab. Arkadiusz Józefczak
Prof. UAM dr hab. Anna Preis
Prof. UAM dr hab. Ewa Skrodzka
Dr hab. Roman Gołębiewski
Dr hab. Andrzej Wicher

Przedstawiciele nauczycieli akademickich
nieposiadających tytułu naukowego profesora
lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

Dr Honorata Hafke-Dys
Dr Milena Kaczmarek-Klinowska
Mgr Artur Duraj

Przedstawiciele pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi

Mgr Aneta Majchrzak

Przedstawiciele studentów

Mgr Emilia Tarnowska
Maciej Buszkiewicz
Weronika Krasa

 

 

 

Organizacje studenckie


 

 

Sponsorzy

 

 

Współpraca

 

Instytut na fb