II nabór

Rekrutacja
rok akademicki 2021/2022

II nabór

Reżyseria Dźwięku
Studia I stopnia (forma niestacjonarna)
Przesłuchania  7.09.2021 godz. 9.00 – 10.30
Test muzyczny 7.09.2021 godz. 11.00

Akustyka
Studia I stopnia (forma niestacjonarna)
specjalność: Protetyka Słuchu
Zapisy i ostateczne przypisanie opłaty do  13.09.2021

Akustyka
Studia II stopnia (forma: stacjonarna/niestacjonarna)
Zapisy i ostateczne przypisanie opłaty do  16.09.2021
Rozmowa kwalifikacyjna 21-22.09.2021

Komentarze są wyłączone.