Formularz porozumienia (protetyczne)

Praktyki – jak wypełnić formularz

1. Formularz porozumienia należy wydrukować w 2 egzemplarzach, a następnie uzupełnić o dane punktu protetycznego, wpisać nazwisko studenta odbywającego praktykę oraz termin odbywania praktyki, jak również liczbę godzin praktyk. (wzór-przykład –załączono poniżej)

2. Wypełnione porozumienie  dostarczyć do podpisu do Dziekana od spraw studenckich. Dziekan podpisuje w miejscu uniwersytet (podpis i pieczątka Dziekana).

3. Do 1 egzemplarza dołączacie program praktyk (na stronie).

4. Obydwa egzemplarze należy oddać w punkcie, do podpisu przez punkt, ośrodek. Jeden egzemplarz powinien pozostać w punkcie drugi proszę dołączyć do dzienniczka praktyk.

Załączniki:

Komentarze są wyłączone.