Rekrutacja na studia II stopnia

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku Akustyka.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 23 września 2019 roku.

Termin rejestracji kandydatów oraz ostateczny termin przypisania opłaty rekrutacyjnej: 16 września 2019 roku.
Przyjmowanie dokumentów: 02 – 17.09.2019 roku.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje: podstawy akustyki fizycznej, psychoakustyki oraz analizy sygnałów.

Drzwi otwarte 2019

Serdecznie zapraszamy na drzwi otwarte, które odbędą się w dniu 23 marca 2019 roku o godz. 11:00 w Auli A, w budynku Wydziału Fizyki UAM (ul. Umultowska 85).

Uniwersytet Jutra – spotkanie ze studentami (9.01.19)

Szanowni Państwo,

Zapraszam wszystkich studentów z II i III roku kierunku Akustyka i Reżyseria Dźwięku (I stopień) oraz I i II roku kier. Akustyka (II stopień) na spotkanie w sprawie projektu „Uniwersytet Jutra – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”. Jest to projekt dla całego Uniwersytetu. Uczestniczy w nim również nasz Wydział, a dokładniej Instytut Akustyki.

W trakcie spotkania przedstawimy Państwu najważniejsze informacje związane z tym projektem (nr. rekrutacji oraz zakresem wsparcia). Udział w tym projekcie umożliwi uczestnictwo w szeregu dodatkowych zajęć, szkoleń oraz wizyt studyjnych. W zależności od zainteresowań, przewidzieliśmy w projekcie trzy ścieżki tematyczne.

Termin rekrutacji: 7.01 – 21.01.2019, do godz. 12:00. W tym okresie należy w pok. 203 złożyć wypełniony formularz rekrutacyjny (dostępny na stronie projektu w zakładce „do pobrania”).

Spotkanie odbędzie się w dniu 9 stycznia, o godzinie 10:00, w Auli prof. Szczeniowskiego.

Roman Gołębiewski

Rekrutacja do programu stażowego

Szanowni Państwo,

Z dniem 3 grudnia 2018 roku rozpoczynamy rekrutację do II cyklu projektu stażowego „Z SIŁĄ I MOCĄ NA RYNEK PRACY!: wysokiej jakości program stażowy realizowany dla studentów Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu” nr POWR.03.01.00-00-S157/17, którym objęte są wszystkie kierunki studiów prowadzone przez Wydział Fizyki. Rekrutacja zakończy się 14 grudnia 2018. Liczba miejsc ograniczona. Wszystkie informacje nt. Projektu, zasad rekrutacji oraz formy wsparcia – dostępne są na stronie Projektu: http://wfstaze.home.amu.edu.pl oraz pod adresem mailowym: wfstaze@amu.edu.pl. Na stronie Projektu dostępna jest również prezentacja ze spotkania informacyjnego nt. Projektu, które odbyło się 13 listopada 2018 roku.

Pozdrawiam,
Roman Gołębiewski