Rekrutacja 2021 / 2022

Rekrutacja rok akademicki 2021/2022 Rozpoczęcie zapisów 1.06.2021 Akustyka Studia I stopnia (forma stacjonarna) specjalność: Protetyka Słuchu i Ochrona przed Hałasem Studia I stopnia (forma niestacjonarna) specjalność: Protetyka Słuchu Akustyka Studia … Continue Reading →

Plany zajęć w roku akademickim 2020/2021

W zakładce Studia zostały zamieszczone plany zajęć dla poszczególnych kierunków studiów (forma stacjonarna) w roku akademickim 2020/2021.