Publikacja: prof.dr hab. A.Skumiel

“Influence of high frequency rotating magnetic field on the effect of heating magnetic fluid” to tytuł pracy prof.dr hab. A.Skumiela opublikowanej 5.5.2021 na łamach International Journal Of Physics Research And … Continue Reading →

Publikacja: Magnetic mediators for ultrasound theranostics

W prestiżowym czasopiśmie THERANOSTICS ( (IF=11.556, 98 percentile) ukazała się publikacja, której współautorami są Arkadiusz Józefczak i Rafał Bielas z Katedry Akustyki UAM. A. Józefczak, K. Kaczmarek, R. Bielas, Magnetic mediators for ultrasound … Continue Reading →

Publikacja w Journal of Magnetism and Magnetic Material

W Journal of Magnetism and Magnetic Materials ukazała się publikacja: „ Propagation of ultrasonic wave in magnetic Pickering emulsion under DC magnetic field” [J. Magn. Magn. Matter. 542 (2022) 168590] https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2021.168590 autorstwa … Continue Reading →

III nabór

Szanowni Kandydaci, uprzejmie informuję, że sprawdzian praktyczny – test muzyczny odbędzie się w następującym dniu: 20 września 2021 roku – przesłuchania indywidualne 9.00 – 10.00, – test 10.00. Cały test … Continue Reading →

Aktualne plany zajęć

Zaprszamy do zapoznania się z aktualnymi planami zajęć na naszej stronie w zakładce “studia”