Rekrutacja na studia II stopnia

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku Akustyka.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 23 września 2019 roku.

Termin rejestracji kandydatów oraz ostateczny termin przypisania opłaty rekrutacyjnej: 16 września 2019 roku.
Przyjmowanie dokumentów: 02 – 17.09.2019 roku.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje: podstawy akustyki fizycznej, psychoakustyki oraz analizy sygnałów.

Seminarium instytutowe 28.05.2019 r.

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 28 maja br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt.

No evidence for enhanced processing of speech that is low-pass filtered near the edge frequency of cochlear dead regions in children

wygłosi Alicja N. Malicka z School of Allied Health, La Trobe University oraz School of Health and Rehabilitation Sciences, The University of Queensland (Australia).

Czytaj dalej Seminarium instytutowe 28.05.2019 r.