Seminarium instytutowe 12.03.2019 r. Arkadiusz Józefczak – Wpływ ściśliwości fantomów tkankowych na skuteczność hipertermii magnetycznej

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 12 marca br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt. Wpływ ściśliwości fantomów tkankowych na … Continue Reading →

Drzwi otwarte 2019

Serdecznie zapraszamy na drzwi otwarte, które odbędą się w dniu 23 marca 2019 roku o godz. 11:00 w Auli A, w budynku Wydziału Fizyki UAM (ul. Umultowska 85).

Seminarium instytutowe 26.02.2019 r. Dawid Niemiec – Kryminalistyczna weryfikacja mówcy w ujęciu klasycznym i współczesnym

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 26 lutego br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt. Kryminalistyczna weryfikacja mówcy w ujęciu … Continue Reading →

Seminarium instytutowe 29.01.2019 r. Jan Felcyn – Dokuczliwość hałasu komunikacyjnego w symulowanych scenariuszach miejskich

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 29 stycznia br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt. Dokuczliwość hałasu komunikacyjnego w symulowanych … Continue Reading →

Seminarium instytutowe 22.01.2019 r. Ryszard Ewertowski – Zastosowanie modeli INM i SoundPlan dla obliczania hałasu lotniczego kilku wybranych lotnisk, analiza uzyskanych rozwiązań i problemy potencjalnej migracji z INM do AEDT

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 22 stycznia br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt. Zastosowanie modeli INM i SoundPlan … Continue Reading →