Seminarium instytutowe 28.05.2019 r. Alicja Malicka – No evidence for enhanced processing of speech that is low-pass filtered near the edge frequency of cochlear dead regions in children

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 28 maja br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt. No evidence for enhanced processing … Continue Reading →

Seminarium instytutowe 21.05.2019 r. Katarzyna Kaczmarek – Magnetyczno-ultradźwiękowe nagrzewanie przy zastosowaniu nanocząstek

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 21 maja br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt. Magnetyczno-ultradźwiękowe nagrzewanieprzy zastosowaniu nanocząstek wygłosi … Continue Reading →

Seminarium instytutowe 02.04.2019 r. Andrzej Skumiel – Nanocząstka magnetyczna w rotującym polu magnetycznym. Aparatura do generacji RMF wysokiej częstotliwości

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 2 kwietnia br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt. Nanocząstka magnetyczna w rotującym polu … Continue Reading →

Seminarium instytutowe 26.03.2019 r. Tomasz Hornowski – Pochłanianie fal ultradźwiękowych w materiałach lepkosprężystych domieszkowanych cząstkami stałymi w świetle teorii ECAH. Zastosowanie w hipertermii

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 26 marca br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt. Pochłanianie fal ultradźwiękowych w materiałach … Continue Reading →

Seminarium instytutowe 19.03.2019 r. Jędrzej Kociński – AI vs. lekarze. Starcie 1: osłuchiwanie układu oddechowego

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 19 marca br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt. AI vs. lekarze. Starcie 1: … Continue Reading →