Aktualności

Seminarium instytutowe 26.02.2019 r.

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 26 lutego br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt. Kryminalistyczna weryfikacja mówcy w ujęciu klasycznym i współczesnym wygłosi Dawid Niemiec z Zakładu Akustyki Pomieszczeń i Psychoakustyki.

Seminarium instytutowe 29.01.2019 r.

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 29 stycznia br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt. Dokuczliwość hałasu komunikacyjnego w symulowanych scenariuszach miejskich wygłosi Jan Felcyn z Zakładu Akustyki Środowiska.