Aktualności

Seminarium instytutowe 4.12.2018 r.

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 4 grudnia br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt. Zastosowanie ultradźwięków do wytwarzania i badania emulsji Pickeringa wygłosi Rafał Bielas z Zakładu Akustyki Molekularnej.

Rekrutacja do programu stażowego

Szanowni Państwo, Z dniem 3 grudnia 2018 roku rozpoczynamy rekrutację do II cyklu projektu stażowego „Z SIŁĄ I MOCĄ NA RYNEK PRACY!: wysokiej jakości program stażowy realizowany dla studentów Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu” nr POWR.03.01.00-00-S157/17, którym objęte są wszystkie kierunki studiów prowadzone przez Wydział Fizyki. Rekrutacja zakończy się 14 grudnia 2018. Liczba miejsc ograniczona. …