Aktualności

Seminarium instytutowe 02.04.2019 r.

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 2 kwietnia br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt. Nanocząstka magnetyczna w rotującym polu magnetycznym. Aparatura do generacji RMF wysokiej częstotliwości wygłosi prof. dr hab. inż. Andrzej Skumiel z Zakładu Akustyki Molekularnej.

Seminarium instytutowe 26.03.2019 r.

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 26 marca br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt. Pochłanianie fal ultradźwiękowych w materiałach lepkosprężystych domieszkowanych cząstkami stałymi w świetle teorii ECAH. Zastosowanie w hipertermii wygłosi prof. UAM dr hab. Tomasz Hornowski z Zakładu Akustyki Molekularnej.

Seminarium instytutowe 19.03.2019 r.

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 19 marca br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt. AI vs. lekarze. Starcie 1: osłuchiwanie układu oddechowego wygłosi dr hab. Jędrzej Kociński z Zakładu Akustyki Pomieszczeń i Psychoakustyki.